• Stara Pazova: Zakon iznad javnog interesa

  Deo jedinog parka u Staroj Pazovi kog su 60-ih godina prošlog veka, preko mesnog samodoprinosa, finansirali I izgradili građani ove sremske varošice, aktuelna vlast je ustupila vlasniku ugostiteljskog objekta.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  Stara Pazova: Zakon iznad javnog interesa
  Foto: IN Medija

  Iako je komunalna inspekcije utvrdila da je reč o zemljištu javne namene, članovi Opštinskog veća su Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti doneli na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji Turističke organizacije opštine Stara Pazova i kafeterije “Fabrika”.

  Umesto proširenja Doma zdravlja dobili kafić

  Podsetimo da je na zelenoj površini javnog parka u Staroj Pazovi, polovinom februara postavljen montažni objekat tipa „kontejner“, spratnosti P + 1, čemu su se usprotivili građani okupljeni oko udruženja „Za zdravu opštinu Stara Pazova“. 

  Opštinsko veće opštine Stara Pazova je na svojoj sednici 3. jula 2023. godine donelo Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini kafeteriji „Fabrika“ na osnovu kojeg postavljen ugostiteljski objekat u jedinom parku u Staroj Pazovi.

  Rešenjem, kafeterija može besplatno da koristi deo javnog parka u periodu od pet godina.

  Odluka, na osnovu koje je doneto Rešenje,  ne predviđa ograničenja u pogledu lica koja mogu da dobiju pravo korišćenja na nepokretnostima u javnoj svojini, potvrdili su advokati za IN Medija.

  Prvobitno je objekat trebalo da bude postavljen na parceli 2/4 ali je na kraju ipak postavljen u javnom parku, na parceli 2/1.

  Ta parcela predstavlja građevinsko zemljište, u obuhvatu lokacije koja je predviđena za zdravstvo. Naime, na parceli na kojoj je postavljen tzv kontejner odnosno objekat kafeterije planirana je dogradnja i rekonstrukcija staropazovačkog Doma zdravlja.

  Na parceli je prema Planu generalne regulacije iz 2017. strogo zabranjena gradnja bilo kakvih objekata kako privremenih tako stalnih.

  Pre četiri godine je izrađen i Urbanistički projekat za uklanjanje objekata, rekonstrukciju, dogradnju i izgradnju kompleksa Doma zdravlja „Dr Jovan Jovanović Zmaj“ nakon čega je izdata lokacijska dozvola a zatim i građevinska.

  Međutim, nakon isteka vremenskog roka od tri godine građevinska dozvola je prestala da važi.

  Izmenom Plana generalne regulacije 2022. godine, parcela na kojoj se nalazi objekat kafeterije je većim delom namenjen za površinu javne namene odnosno park a manjim delom za građevinsku parcelu Doma zdravlja.

  U odgovoru lokalne samouprave, u koji je IN Medija imala uvid, navodi se da je objekat kafeterije „Fabrika“ u parku privremenog karaktera tipa montažnog kontejnera lake konstrukcije  za koji nije potrebna građevinska dozvola.

  kafić u javnom parku

  Šta piše u Ugovoru sa Turističkom organizacijom?

  Fabrika kafeterija i Turistička organizacija opštine Stara Pazova su zaključili Ugovor o poslovnoj saradnji 6. juna 2023. godine .

  Prema tom ugovoru, kafeterija je u obavezi da u narednih pet godina stavi na raspolaganje Turističkoj organizaciji poslovne prostorije bez naknade za „promovisanje turističke ponude“ što podrazumeva podelu informativno – propagandnog materijala.

  Takođe, kafeterija je u obavezi da u svojim poslovnim prostorijama drži,vrši promociju i prodaje proizvode poljoprivrednih gazdinstava (proizvodi od meda, rakije, bombone i slično.) i to isključivo sa onim proizvođačima koji imaju ugovor sa Turističkom organizacijom opštine Stara Pazova.

  Pored navedenog, kafeterija je obavezna da svoje poslovne prostorije stavi na raspolaganju i besplatno korišćenje kada Turistička organizacija organizuje „turističke i kulturne manifestacije“.

  Na osnovu ovog ugovora, većnici su u julu prošle godine doneli Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini kafeteriji „Fabrika“ na period od pet godina na koliko je inače zaključen Ugovor sa Turističkog organizacijom opštine Stara Pazova.

  Međutim,  važenje ugovora se može produžiti nakon isteka ovog roka pisanim sporazumom ugovornih strana. 

  Zakon vs javni interes

  Dodatna nelogičnost donetog Rešenja je i činjenica da je prema zapisniku o inspekcijskom nadzoru – komunalne inspekcije, utvrđeno da nije reč o privremenom objektu, kao i da je podignut na zemljištu javne namene.

  Advokati sa kojima smo razgovarali napominju da postoji pravni osnov za donošenje ovakvog Rešenja jer je u skladu sa Odlukom o nadležnostima u postupku pribavljanja, raspolaganja i upravljanja stvarima u javnoj svojini opštine Stara Pazova.

  Rešenje o davanju na korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini opštine Stara Pazova od 3.7.2023. godine je u potpunosti u skladu sa Odlukom o nadležnostima u postupku pribavljanja, raspolaganja i upravljanja stvarima u javnoj svojini opštine Stara Pazova, jer ga je predložilo Odeljenje za urbanizam, a donelo Opštinsko veće sve u skladu sa članom 23 te Odluke.-navode advokati.

  Takođe, naši sagovornici kažu da je predstavnicima vlasti u Staroj Pazovi široka ovlašćenja dao član 49 stav 3 Zakona o javnoj svojini kojim je propisano da korišćenje, održavanje i upravljanje stvarima u javnoj svojini koje koriste organi autonomne pokrajine i jedinice lokalne samoupravese uređuju propisom nadležnog organa autonomne pokrajine, odnosno jedinice lokalne samouprave. To znači da zakon dozvoljava opštinama da same regulišu ova pitanja.

  Prema član 22 Zakona o javnoj svojini propisano je da nosioci prava korišćenja iz člana 18. ovog zakona imaju pravo da stvar drže i da je koriste u skladu sa prirodom i namenom tih stvari, da je daju na korišćenje drugom nosiocu prava korišćenja ili u zakup i da njome upravljaju u skladu sa ovim i drugim zakonom.

  Foto: IN Medija

  Opozicija u Staroj Pazovi smatra da je sve urađeno mimo zakona te su podneli prijave i zahtev za poništaj ovog rešenja.

  Iz grupe građana „Čuvari Pazove“ tvrde da je rešenje doneto na osnovu opštinske Odluke o upravljanju stvarima u javnoj svojini koja nema nadležnost nad javnim građevinskim zemljištem.

  Zakup i korišćenje svakog javnog građevinskog zemljišta, pa i ovog u parku, regulisani su drugom odlukom – opštinskom Odlukom o građevinskom zemljištu u javnoj svojini i Zakonom o planiranju i izgradnji, pa je doneto Rešenje u potpunosti protivzakonito, čime je značajno oštećen i budžet opštine. – navode na FB profilu „Čuvari Pazove“.

  Narodni poslanik Srbija centra Slobodan Ilić kaže za IN Medija da sutra podnosi prijave opštinskoj, pokrajinskoj i republičkoj građevinskoj inspekciji.

  Podneću i zahtev za dostupnost informacija za odluke opštine i opštinskog veća u vezi sa ovom parcelom, kao i krivične prijave. – kaže Ilić.

  Prvi koji su se usprotivili spornoj odluci lokalnih vlasti su građani okupljeni u udruženje „Za zdravu opštinu Stara Pazova“. 

  Bez obzira što je opštinska vlast imala pravni osnov za donošenje ove Odluke, oni smatraju da izgradnja kafića u javnom parku nikako ne može biti javni interes.

  Gradnja privatnog kafića u parku ne može biti javni interes niti može da se uklopi u zakonske okvire koji su propisani za gradnju na javnoj površini. Pri tome ne pričamo o kiosku od 10tak m2, već o objektu podignutom na zelenoj površini, sa izbetoniranim temeljima, na sprat, velike kvadrature uz popločane staze i veliku baštu dodatno na toj zelenoj površini. To je jedini park u našoj opštini gde dolaze ne samo roditelji sa decom, nego svi uzrasti  od najmlađih koji dolaze sa vaspitačicam iz vrtilća, do penzionera. Jer na žalost, mi nemamo javnih površina namenjenih druženju, odmaranju i igranju, sem ovog parka. O ovome se malo priča i još manje zahteva neka odgovornost i uklanjanje tog nelegalnog objekta.- zaključila je Aleksandra Patenković iz udruženja „Za zdravu opštinu Stara Pazova“. 

   

   

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Srem