Bebi Dol

Dan kada će se i one vratiti

Pre nego započnem ono o čemu sam hteo zapravo da vam pišem, imam neopisivu potrebu da vam skrenem pažnju na jednu fenomenalnu knjigu, autobiografiju jedne predivne osobe, talentovane glumice i hrabre žene. Reč je o knjizi Mire Furlan, „Voli me više od svega na svijetu“. Već na samom početku vratio sam se u ono vreme, […]