• izborni ciklusi

    Najveća izlaznost u Inđiji zabeležena 2008. godine 65,15%

    U poslednja četiri ciklusa lokalnih izbora najveća izlaznost je zabeležena 2008. godine kada je u Inđiji glasalo 65,15 %. Nakon izbora u lokalnom parlametu u Inđiji najmanje mesta su zauzimali odbornici od 18 do 29 godina što je slučaj i na području Srema. Poverenje građana najviše je odlazilo od predstavnicima starosne dobi od 40 do 59 godina dok je najmanje promenjiv broj kroz sve cikluse odlazio na odbornike preko 60 godina.