• Javne rasprave

    Inđinčani više veruju aktivistima udruženja građana nego lokalnim političarima

    Javne rasprave bi mogle biti važan instrument koji građanima omogućava da utiču na proces donošenja odluka i učestvuju u demokratskim procesima međutim, građani se retko odazovu na poziv lokalnih vlasti. S druge strane, inđinčani su voljni da odgovore na pozive na akciju aktivista pojedinih udruženja građana. U prošloj godini ukupno je bilo 5 javnih rasprava […]