Karate Kid

Bilo je to tako nestvarno… i još traje

Posmatrajući ljude oko sebe stekao sam utisak da svi nešto čekaju. Čekaju da nekom smrkne kako bi njima svanulo. Pisci čekaju inspiraciju kako bi započeli sa pisanjem knjige. Niži rukovodioci čekaju unapređenje kako bi počeli da upravljaju i menjaju stvari nabolje unutar firme u kojoj rade. Pojedini političari čekaju kritičnu masu kako bi pokrenuli promene […]