• suzbijanje larvi

    Tretman suzbijanja lavi komaraca sa zemlje

    Na teritoriji opštine Inđija sutra od 8 sati vršiće se tretman suzbijanja larvi komaraca sa zemlje preparatom koji nije opasan za pčele. Tretiranje se vrši u Inđiji, Novim Karlovcima, Novom Slankamenu i Jarkovcima, saopštila je lokalna samouprava. Suzbijanje larvi komaraca sa zemlje vršiće se na priobalju reka, izlivima reka, kanalima, jezerima i barama. IN Medija