• Urban fest

    Bila jednom Kancelarija za mlade

    Pre trinaest godina odlukom Skupštine opštine Inđiija osnovana je Kancelarija za mlade koja je bila aktivna sve do juna 2016. godine kada je formirana nova vlast. Dolaskom nove vlasti KZM nije prestala sa radom ali su se njene aktivnosti svele na minimum. Sve je počelo, 9. marta 2010. godine kada je odlukom Skupštine opštine Inđija […]