• Veran Matić

    Godinu dana kasnije: Šta nismo uradili, a morali smo?

    Parafrazirao sam deo iz razgovora sa roditeljima koji mi je stalno na umu kada razmišljam o tome šta je sve propušteno da se uradi posle nezapamćenih zločina, streljanja đaka i Dragana u OOŠ „Vladislav Ribnikar“ i mladih u Duboni i Malom Orašju. 

    Veran Matić: Evropska komisija je prepoznala problem bezbednosti novinara u Srbiji

    Član Stalne radne grupe (SRG) za bezbednost novinara Veran Matić izjavio je danas u Novom Sadu da je Evropska komisija prepoznala pitanje bezbednosti novinara i medija u Srbiji kao jedno od centralnih pitanja kada je reč o celom procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. – Mislim da će i podrška medijima pratiti podršku bezbednosti novinara, kako […]