zaprašivanje

Još jedan tretman suzbijanja larvi komaraca

U utorak, 16. avgusta od 8 sati, na teritoriji opštine Inđija vršiće se tretman suzbijanja larvi komaraca preparatom „Larvastop Piriprox ZG“ koji nije opasan za pčele. Tretiranje će se vršiti u priobaljima i izlivima reka, kanala, jezera i bara na površini od 80 hektara. Obuhvaćeno područje je Inđija, Beška, Jarkovaci, Čortanovci i Кrčedin. IN Medija