• Zoran Gavrilović

    Gavrilović: Tajno kreiranje antikorupcijskih akata predstavnika lokalnih vlasti

    Biro za društvena istraživanja, na čiju inicijativu 2012. je Srbija počela da uspostavlja sistem za borbu protiv korupcije na lokalnom nivou, je uspostavio Crnu listu gradonačelnika/ca i predsednika/ca opština čiji gradovi i opštine nisu uspostavile antikorupcijski mehanizam. Na  crnoj listi je 6 gradonačenika/ca i 90 predsednika/ca opština u Srbiji. Na crnoj listi je i predsednik […]