• U Srbiji 37.956 nepismenih i 1.013.067 sa osnovnom školom

  Prema rezultatima Popisa 2022, manje od 38 000 lica, odnosno 0,63% stanovnika starosti 10 i više godina je nepismeno. Nepismenih žena je daleko više nego nepismenih muškaraca – udeo žena u ukupnom broju nepismenih iznosi 71%. Više od polovine nepismenih ima 65 i više godina.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  U Srbiji 37.956 nepismenih i 1.013.067 sa osnovnom školom

  Prema rezultatima Popisa 2022, više od polovine stanovništva starosti 15 i više godina završilo je srednju školu (53,1%), osnovnu (osmogodišnju) školu je završilo 17,8% stanovnika, diplomu više ili visoke škole steklo je 22,4% lica, dok je 6,3% stanovnika bez škole ili je završilo manje od osam razreda osnovne škole. Posmatrano po polu, udeo žena koje su stekle više ili visoko obrazovanje u ukupnom broju žena starosti 15 i više godina veći je nego udeo muškaraca sa višim i visokim obrazovanjem u ukupnom broju muškaraca iste starosti (udeo lica sa završenom višom ili visokom školom/fakultetom/akademijom – 24,03% žene, 20,73% muškarci).

  Dva osnovna indikatora obrazovne strukture stanovništva, školska sprema i pismenost, pokazatelji su kako nivoa obrazovanosti stanovništva, tako i dostignutog stepena društveno-ekonomskog razvoja zemlje, poručuju iz RZS.

  Prema rezultatima Popisa iz 2022. godine , od ukupno 5.691.551 stanovnika Srbije starih 15 i više godina, najviše je onih koji su završili srednju školu 3.020.958 (53,08 %):

  Bez školske spreme prema popisu u Srbiji ima 5.7667 (1,01 %). Kategorija stanovništva “bez školske spreme” su lica koja nikada nisu pohađala osnovnu školu, za lica koja nisu završila nijedan razred osnovne škole, kao i za lica stara 15 i više godina koja pohađaju osnovnu školu.

  U kategoriji nepotpuno osnovno obrazovanje  je 299.739 (5,27 %) lica. Nepotpuno osnovno obrazovanje podrazumeva broj lica koja su završila manje od osam razreda osnovne škole i nisu nastavila školovanje.

  Osnovno obrazovanje prema poslednjem poisu stanovništa poseduje 1.013.067 (17,80 %). To predstavlja broj lica koja su završila osmogodišnju osnovnu školu.

  Srednje obrazovanje je i najzastupljeniji nivo obrazovanja u Srbiji što u brojkama iznosi 3.020.958 (53,08 %). U ovu kategoriju spadaju svi koji su završili srednju stručnu školu (u trajanju od dve godine, trogodišnju i četvorogodišnju), gimnaziju, kao i za lica koja su završila specijalizaciju posle srednje škole.

  Više obrazovanje 344.056 (6,05 %), ovaj procenat obuhvata sve one koji su završili višu školu i lica koja su završila prvi stepen studija na fakultetu prema važećim propisima i poseduju diplomu o završenom I stepenu.

  Visoko obrazovanje steklo je 933.340 (16,40 %). Visoko obrazovani su oni koji su stekli diplomu visoke škole, fakulteta, odnosno akademije, za lica koja su završila master akademske ili master strukovne studije, integrisane akademske studije (medicina, stomatologija, veterina, farmacija), specijalističke akademske studije posle mastera, kao i za lica koja su završila magistarske i doktorske studije.

  Nepoznato 22.724 (0,40 %)

  Pismenost

  Od ukupno 6.014.873 stanovnika Srbije starih deset godina i više, pismeno je 5.976.917 (99,37 %), a nepismeno 37.956 (0,63 %).

  Kompjuterska pismenost

  Prema rezultatima Popisa 5.691.551 stanovnika starhih 15 i više godinak je ompjuterski pismeno 2.602.550 (45,73%), rad na računaru delimično poznaje 1.685.824 (29,62%), dok je 1.376.725 (24,19%) kompjuterski nepismeno.

  Кompjuterski pismena lica su ona koja umeju da obavljaju tri osnovne aktivnosti na računaru (kompjuteru, tabletu, mobilnom telefonu), i to: obradu teksta i kreiranje tabela, pretraživanje informacija na internetu i elektronsku komunikaciju.

  Lica koja delimično poznaju rad na računaru su ona koja umeju da obavljaju jednu ili dve aktivnosti na računaru, ali ne i sve tri navedene.

  Кompjuterski nepismena lica su ona koja ne umeju da obavljaju nijednu od navedenih aktivnosti na računaru

   

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Srbija

  Za vikend promocija programa InfinitUm

  U subotu 22. juna održava se promocija InfinitUm u Oplenačkoj 33d u Beogradu. InfinitUm je program intelektualnog, socijalnog i emocionalnog razvoja dece. […]