• Fond PIO raspisao oglas za besplatnu rehabilitaciju penzionera u banjama

  Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija penzija iznosi do 29,378,00 dinara. Pravo prijave imaju svi korisnici penzija koji, osim penzije koja je do 29,378,00 dinara, nemaju druga lična primanja. Takođe […]

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  Fond PIO raspisao oglas za besplatnu rehabilitaciju penzionera u banjama

  Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija penzija iznosi do 29,378,00 dinara.

  Pravo prijave imaju svi korisnici penzija koji, osim penzije koja je do 29,378,00 dinara, nemaju druga lična primanja.
  Takođe pravo mogu ostvariti i korisnici penzija koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i koji primaju penziju iz inostranstva,preračunato po srednjem kursu NBS na dan 11.maja , pod uslovom da zbir tih penzija iznosi do 29,378,00 dinara.

  Uz prijavu, potrebno je podneti: penzijski ček,dokaz o visini penzije iz inostranstva, opunjenu prijavu sa izjavom, na propisanom obrascu, gde želi da koristi rehabilitaciju, da osim penzije korisnik nema drugih ličnih primanja i da ovlašćuje Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje da u njegovo ime i za njegov račun zaključi ugovor o poslovnoj saradnji sa ustanovom u kojoj će koristiti pravo na rehabilitaciju, raspoloživu medicinsku dokumentaciju, ukoliko je korisnik poseduje.

  Prijave se podnose udruženjima, odnosno odborima korisnika penzija sa područja filijale Fonda na kojoj korisnik ima prebivalište, a korisnici sa teritorije AP Кosovo i Metohija sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Кosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta, odnosno boravišta.

  Prijave se mogu podneti i u najbližoj organizacionoj jedinici Fonda, ukoliko penzioner u vreme podnošenja prijave boravi van svog mesta stanovanja.

  Članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje ovog prava.

  Prijave na oglas se podnose počev od 14. maja, a zaključno sa 31. majem 2021. godine.

  Rang lista korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju se objavljuje šesnaestog radnog dana od dana isteka oglasa.

  Na rang listu korisnika penzija koji ispunjavaju uslove za upućivanje na rehabilitaciju može se podneti prigovor nadležnoj komisiji u roku od pet radnih dana od dana objavljivanja rang liste na oglasnoj tabli.

  Кomisija je dužna da u roku od pet dana razmotri podnete prigovore i utvrdi konačnu rang listu korisnika penzija koji su ostvarili pravo na rehabilitaciju i objavi je na oglasnoj tabli organizacije korisnika penzija, odnosno Saveza penzionera Srbije i Udruženja penzionera Srbije „Nezavisnost”, i oglasnoj tabli Direkcije Fonda, Direkcije Pokrajinskog fonda, filijala Fonda, odnosno službi filijala i ispostava.

  Obrazac za prijavu možete preuzeti ovde

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije VESTI