• Inđija: Javni poziv za zapošljavanje i samozapošljavanje otvoren do 21. juna

  Nacionalna služba za zapošljavanje i Opština Inđija, raspisali su javne pozive za učešće poslodavaca i nezaposlenih u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u skladu sa Sporazumom o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu. Javni poziv obuhvata kategorije teže zaposljivih, i nezaposlene za dodelu […]

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  Inđija: Javni poziv za zapošljavanje i samozapošljavanje otvoren do 21. juna

  Nacionalna služba za zapošljavanje i Opština Inđija, raspisali su javne pozive za učešće poslodavaca i nezaposlenih u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja u skladu sa Sporazumom o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu.

  Javni poziv obuhvata kategorije teže zaposljivih, i nezaposlene za dodelu subvencija za samozapošljavanje.

  Uslovi za zapošljavanje teže zapošljivih lica

  Subvencije zapošljavanja teže zapošljivih lica odobrava se poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja radnika koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja.

  U kategoriju teže zapošljivih spadaju:   žene, mladi do 30 godina, tehnološki viškovi, stariji od 50 godina, nekvalifikovani, osobe sa invaliditetom, romi, osobe iz ruralnih sredina, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, nezposleni duže od 12 meseci, mladi iz domova, hraniteljskih ili starateljskih porodica, žrtve porodičnog nasilja, žrtve trgovine ljudima, ibegla I prognana lica, samohrani roditelji, roditelji dece sa smetnjama u razvoju i bivši izvršioci krivičnih dela.

  Poslodavci koji mogu konkurisati za subvencije su oni koji pripadaju privatnom sektoru, registrovani na teritoriji opštine Inđija, izmiruju obaveze prema državi, nisu imali prekid poslovanja najmanje tri meseca pre podnošenja zahteva.

  Odluka o odobravanju subvencije donosi se na osnovu rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije i bodovanja podnetog zahteva poslodavca, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva. Izuzetno, zahtevi koji ispunjavaju uslove Javnog poziva, a po kojima nije pozitivno odlučeno u navedenom roku, mogu biti ponovo uzeti u razmatranje ukoliko se za to steknu uslovi. Datum zasnivanja radnog odnosa lica koja se zapošljavaju mora da bude nakon donete odluke o odobravanju subvencije, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora. – navodi se u javnom pozivu NZS.

  Subvencije za samozapošljavanje

  Subvencija za samozapošljavanje namenjena je nezaposlenima koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.

  Subvencija za samozapošljavanje dodeljuje se u jednokratnom iznosu od 300.000 dinara, odnosno 330.000,00 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, radi osnivanja radnje, zadruge ili drugog oblika preduzetništva, kao i osnivanja privrednog društva, isključivo na teritoriji Opštine Inđija.

  Nezaposleni koji ostvari pravo na subvenciju za samozapošljavanje u obavezi je da obavlja registrovanu delatnost i po tom osnovu izmiruje doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci, počev od dana otpočinjanja obavljanja delatnosti.

  Pravo na subvenciju može se ostvariti i udruživanjem više nezaposlenih, osnivanjem privrednog društva radi samozapošljavanja. Ukoliko se više nezaposlenih udruži, u skladu sa zakonom, svako lice pojedinačno podnosi zahtev za samozapošljavanje i ostvarivanje prava na subvenciju od 300.000,00 dinara, odnosno 330.000 dinara u slučaju kada su podnosioci zahteva osobe sa invaliditetom.

  Pre uključivanja u program Nacionalna služba vrši proveru ispunjenosti zakonskih i uslova ovog javnog poziva za nezaposleno lice. Odluka o odobravanju subvencije za samozapošljavanje donosi se na osnovu rang-liste, a nakon provere ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene dokumentacije i bodovanja podnetog zahteva sa biznis planom, u roku od 30 dana od dana isteka Javnog poziva.

  Nezaposleno lice može da registruje i otpočne obavljanje registrovane delatnosti počev od narednog dana od dana podnošenja zahteva, a najkasnije do datuma potpisivanja ugovora. Registracija i otpočinjanje obavljanja registrovane delatnosti pre donete odluke o dodeli subvencije za samozapošljavanje, ne stvara obavezu na strani Nacionalne službe i Opštine Inđija da će subvencija biti odobrena.

  Kriterijumi

  Planirana vrsta delatnosti su proizvodnja, proizvodno zanatstvo, zdravstvene i intelektualne usluge za nezaposlene do 30 godina, što donosi najveći broj bodova na rang listi prilikom bodovanja NZS.

  Foto: inmedija/arhiva

  Isto tako parvo na subvencije samozapošljavanja imaju oni koji planiraju da se bave uslužnim zanatstvom I ostalim zanatskim uslugama kao I uostiteljskim uslugama. Prednost će imati oni koji već poseduju poslovni prostor ili im oni nije potreban.

  Ugovorne obaveze

  Korisnik subvencija obavezan je da narednih 12 meseci obavlja delatnost za koju je dobio subvencije kao i da plaća sve obaveze prema državi za to vreme, omogući NZS praćenje realizacije ugovornih obaveza i uvid u obavljanje delatnosti. U slučaju eispunjavanja obaveza Korisnik subvencija dužan je da varati ili ceo ili srazmerni iznos novca uvećan za zakonsku zateznu kamatu.

  Javni poziv otvoren je do 20. Juna 2022. Godine.

  IN Medija

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije VESTI