• Inđija: Pripadnici nacionalnih manjina mogu da provere poseban birački spisak u zgradi opštine

  Opština Inđija uputila je javni poziv pripadnicima nacionalnih manjina za uvid u poseban birčaki spisak nacionalnih manjina. Uvid se može izvršiti u zgradi opštine ili elektronskim putem na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Građanima Inđije biće dostupan uvid u deo Posebnog biračkog spiska za opštinu Inđija. Inđinčani mogu izvršiti uvid u deo […]

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  Inđija: Pripadnici nacionalnih manjina mogu da provere poseban birački spisak u zgradi opštine

  Opština Inđija uputila je javni poziv pripadnicima nacionalnih manjina za uvid u poseban birčaki spisak nacionalnih manjina. Uvid se može izvršiti u zgradi opštine ili elektronskim putem na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

  Građanima Inđije biće dostupan uvid u deo Posebnog biračkog spiska za opštinu Inđija. Inđinčani mogu izvršiti uvid u deo Posebnog biračkog spiska za Opštinu Inđija i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku Jedinstvenog biračkog spiska uz prikaz važeće lične karte u zgradi Opštine Inđija, u šalter sali (šalter broj 3), svakim radnim danom od 07 do 15 sati.

  Na sajtu Ministarstva za ljudska i manjinska prva i društveni dijalog www.minljmpdd.gov.rs postavljeni su zahtevi za upis i brisanje iz posebnog biračkog spiska. Potrebno je da zahtev za upis u poseban birački spisak bude čitko popunjen i potpisan od strane podnosioca zahteva. Svi podaci u zahtevu moraju da budu popunjeni identično kao što su upisani u ličnoj karti podnosioca.

  Poseban birački spisak nacionalne manjine se zaključuje 28. oktobra 2022. godine u 24,00 časa.

  Posle zaključenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine od 29. oktobra do 9. novembra 2022. godine u 24,00 časa (najkasnije 72 časa pre dana određenog za održavanje izbora) zahtev za upis u poseban birački spisak nacionalne manjine može se podneti Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog ili preko loklane samouprave.

  Od proglašenja izborne liste pravo na uvid u poseban birački spisak nacionalne manjine imaju ovlašćeni prestavnici podnosilaca proglašenih izbornih lista.

  Neposredni izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina biće održani 13. novembra 2022. godine.ove godine i na neposrednim izborima biraju se nacionalni saveti albanske, aškalijske , bošnjačke, bugarske, bunjevačke, vlaške, grčke, egipatske , mađarske, nemačke, poljske, romske, rumunske, rusinske, ruske, slovačke, slovenačke, ukrajinske i češke nacionalne manjine.

  Izborno pravo na izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina imaju samo oni pripadnici nacionalne manjine koji su upisani u poseban birački spisak nacionalne manjine. Pravo upisa u poseban birački spisak nacionalne manjine ima svaki pripadnik nacionalne manjine koji je upisan u jedinstveni birački spisak. Upis u poseban birački spisak se vrši na osnovu pismenog zahteva, prema mestu prebivališta, odnosno mestu boravišta za interno raseljena lica.

  Uvid u poseban birački spisak, u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu https://upit.posebanbirackispisak.gov.rs/  .

  Potpisano i overeno obaveštenje možete pronaći ovde.

  IN Medija

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Inđija

  Lemaić: Svesni smo potrebe pranja ulica

  JKP“Komunalac“Inđija proteklih dana prao je šetalište u Ulici Vojvode Stepe ali kako navode iz ovog preduzeća u pitanju je jednokratno spiranje ostataka soli koju su posipali tokom snežnih […]