• Konkurs Zavoda za ravnopravnost polova za kupovinu kuće na selu za mlade bračne parove

  Zavod za ravnopravnost polova raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2021. godinu. Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima (u daljem tekstu: Učesnici/ce  konkursa) sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu. Pod seoskim […]

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  Konkurs Zavoda za ravnopravnost polova za kupovinu kuće na selu za mlade bračne parove

  Zavod za ravnopravnost polova raspisao je Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom za 2021. godinu. Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima (u daljem tekstu: Učesnici/ce  konkursa) sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.

  Pod seoskim kućama smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja.

  Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose 25.000.000,00 dinara.

  Učesnici/ce konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00  dinara.

  Građevinska vrednost nekretnine koja se predlaže za kupovinu, ne sme biti veća od  2.000.000,00 dinara.

  Pravo učešća na Konkursu imaju:
  -supružnici koji su u bračnoj zajednici u skladu sa Zakonom i
  -vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

  Učesnici konkursa mogu biti bračni parovi i vanbračni partneri koji kumulativno ispunjavaju sledeće uslove:

  1. da jedan od supružnika/vanbračnih partnera nije stariji od 40 godina života u momentu podnošenja prijave na Konkurs;
  2. da imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine;
  3. supružnici koji su u bračnoj zajednici u momentu podnošenja prijave, odnosno vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života (u skladu sa Zakonom);
  4. da nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa;
  5. da je barem jedan od supružnika, odnosno vanbračnih partnera u radnom odnosu. Ukoliko je Učesnik konkursa u radnom odnosu na određeno vreme, radni odnos mora da traje najmanje do isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs.
  6. da nisu u krvnom, tazbinskom ili srodstvu po usvojenju sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti;
  7. da Učesnici konkursa u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa  u skladu sa propisima Republike Srbije.

  Nepokretnost za čiju kupovinu se dodeljuju bespovratna sredstva u skladu sa Pravilnikom mora kumulativno da ispunjava sledeće uslove:

  1. da se radi o nepokretnosti koja je upisana u Katastar nepokretnosti, odnosno u zemljišne knjige, na ime prodavca/prodavaca, bez tereta;
  2. da prodavac/prodavci nepokretnosti i Učesnici konkursa nisu krvni srodnici u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom srodstvu ili srodstvu po usvojenju;
  3. da ne postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi na nepokretnosti;
  4. da je bezbedna i uslovna za stanovanje;
  5. nepokretnost  predlažu Učesnici konkursa;
  6. da je nepokretnost, kao i svi delovi okućnice koji se nalaze na katastarskoj parceli na kojoj je i nepokretnost, izgrađena u skladu sa propisima koji regulišu planiranje i izgradnju, odnosno da ne postoji zabeležba da je nepokretnost ili deo okućnice izgrađena bez dozvole.

  Prijave na Konkurs sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova (u daljem tekstu: Zavod), Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 6, poštom ili lično na gore navedenu adresu sa naznakom „Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji AP Vojvodine za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom“.

  Prijave na Konkurs će se primati do 15. septembra 2021. godine.

  Izvor : Opština Inđija

  Naslovna : zvanični portal opštine Inđija

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije VESTI

  Manifestacija Dan porodice košta 2,5 miliona dinara

  Manifestacija Dan porodice u Inđiji se obelažava u sredu 15. maja besplatnim projekcijama dečijih crtaća i 16. maja svečanom manifestacijom u organizaciji Udruženja penzionera opštine […]