• Počela rekonstrukcija Trga Slobode završetak radova 26. avgusta

  Danas su počeli radovi na rekonstrukciji takozvanog „parkića kod Gimnazije“. Cena radova na rekonstrukciji ovog dela Trga Slobode koštaće 129,3 miliona dinara rok je 120 dana odnosno prema Ugovoru parkić će biti gotov u ponedeljak 26. avgusta 2024. godine. Garantni rok za izvedene radove, prema ugovoru, je dve godine od primopredaje radova.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  Počela rekonstrukcija Trga Slobode završetak radova 26. avgusta
  Foto: IN Medija

  Na tabli izvođača radova početak istih je naveden od ponedeljka 29. aprila što znači da ukoliko radovi budu izvedeni u naznačenom roku od 120 dana novi Trg Sloboda biće dat na upotrebu Opštini Inđija u ponedeljak 26. avgusta.

  Ugovor za rekonstrukciju Trga Sloboda (parkić kod Gimnazije) dodeljen je grupi privrednih subjekata iz Valjeva GP Kompresor ING doo, GPD Kej doo i Elektrovolt doo.

  Stručna komisja utvrdila je da ponuđači ispunjavaju kvalitativne uslove i tražene kriterijume za izođenje radova.

  Ugovorom je predviđeno da se uplati avans od 20% od ukupne ugovorene vrednosti bez obračunatog PDV, u roku od 45 dana uz uz važeću bankarsku garanciju za povraćaj avansnog plaćanja. Predviđeni rok za završetak radova je 120 dana odnosno 4 meseca sa garantnim rokom od dve godine. Garantni rok podrazumeva garanciju izvedenih radova u trajanju od 24 meseca od završetka primopredaje radova a koji se konstatuje zapisnikom overenim od strane predstavnika ponuđača i naručioca.

  Projektom je bilo predviđeno da centralni park sadrži nove klupe, javnu rasvetu i prateći sadržaj, akođe, projektom je predviđena fontana dimenzija 15×7 metara, koja će se nalaziti u centralnom delu trga. Fontana će, kako je tada navedeno, biti jedinstvena po tome što će se u njenom središtu nalaziti dva stabla bora.

  Prema predstavljenom idejnom rešenju rekonstrukcije Trga uočljivo je da se on kosi sa Planom detaljne regulacije bloka 26 i dela bloka 28 (iz avgusta 2023. godine) u kom stoji da „procenat ozelenjenosti trga treba da bude najmanje 60%“.

  Prema usvojenom Planu detaljne regulacije Bloka 26 (parkić kod Gimnazije) i dela bloka 28 iz avgusta 2023. godine na prostoru Trga za koji je planirana rekonstrukcija jano je navedeno da „parkovsko zelenilo trga treba da sadrži najmanje 60% zelenila. 

  Predsednik opštine Inđija nedavno je izjavio da nigde nije video trg koji ima travnatu površinu, da je pogledao Plan detaljne regulacije bloka 26 i dela bloka 28 koji je usvojio lokalni parlament avgusta 2023. godine ovakvu izjavu ne bi trebao da upućuje građanima.

  Iskreno, nigde nisam video gradski trg koji ima travnatu površinu. To je neka potpuno druga tema ali kada pričamo o onom konceptu kako treba da izgleda, videli ste da zadržavamo jedan broj drveća a sa druge strane dva reda čitava nova drveća se sade. Ja mislim da ćemo imati jedan od najlepših trgova u Sremu i da ćemo svi zajedno uživati i provoditi prelepo vreme tamo. – kazao je nedavno lokalnim novinarima Vladimir Gak.

  -Planirana rekonstrukcija trga obuhvata i pejzažno uređenje istog. U okviru površine trga prilikom rekonstrukcije izdiferencirati više funkcionalnih prostora koji će omogućiti mesto za okupljanje, miran odmor i šetnju. Neophodno je postaviti mobilijar (kante za otpatke, osvetljenje, klupe) i postaviti kvalitetno popločanje. Ne uklanjati postojeća odrasla stabla osim ako ne predstavljaju hazard za okolinu, preporučuje se orezivanje. Procenat ozelenjenosti trga treba da bude najmanje 60%.- navodi se u usvojenom Planu detaljne regulacije bloka 26 i dela bloka 28.

  Prema predstavljenom idejnom rešenju, po kom će se rekonstrukcija trga raditi, golim okom je vidljivo da se ono krši sa Planom detaljne regulacije ovo dela trga. Iako se Trg Slobode prostire i u delu ispred Tržnog centra Sloboda, taj deo nije obuhvaćen planom rekonstrukcije te se procenat ozelenjenosti konkretno odnosi na takozvani parkić kod Gimnazije.

  -Velika je razlika između parka i trga, prostor Trga Slobode nije park ni parkić. Jasno se zna šta je javna zelena površina, to su parkovi a to su u ovom slučaju parkovi Kraljice Marije, Vašarište i park prote Radoslava Markovića i oni imaju posebne uslove koje treba ispunjavati. Odeljenje za urbanizam je podnelo da se definiše jasno šta znači zelena površina i koji je tačno procenat na samoj parceli investitora. I pored toga što je procenat samo 10% ,  kompletan parking (u blizini Trga)  će biti pokriven raster pločama. – kazala je načelnica Odeljenja za urbanizam ,komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Tijana Došen prilikom skupštinske rasprave 18. avgusta 2023. godine.

  Raster ploče ili mreža su  zamena za popločavanje, kamene ploče ili druge vrste popločanih površina. Efikasno smanjuje nakupljenje vode i samim tim smanjuje mogućnost poplave. Raster ploče su dizajnirane tako da u šupljinama postoji mogućnost formirannja travnate površine malog kapaciteta. Što praktično znači da bi se rastinje između mrežastih (raster) ploča na obližnjem parking računalo u zelene površine.

  Sa druge strane istim Planom detaljne regulacije bloka 26 i dela bloka 28 definisano je da je neophodno “parking prostore ozelenjavati po principu sadnje jednog stabla lišćara posle svakog trećeg parking mesta.”

  Predsednik opštine Inđija Vladimir Gak najavio je tokom aprila da će delovi oko gradilišta kao što su prilazi za tri srednje škole i biblioteka biće prohodni, međutim pešački prelaz u samom centru i deo trotoara Novosadske ulice nije prohodan za pešake u delu dana kada se radovi izvode. Zaštita od buke, odvoženje i skladištenje otpada prilikom rušenja, bezbednost na gradilištu kao i održavanje gradilišta nije predstavljena javnosti.

   

   

   

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Inđija

  200 miliona dinara bez PDV-a za novi vrtić

  Inđija se priprema za gradnju novog vrtića "Neven", zbog čega je raspisan javni poziv za izradu projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova na rušenju postojećeg i izgradnji novog […]