• početak radova

    Počela rekonstrukcija Trga Slobode završetak radova 26. avgusta

    Danas su počeli radovi na rekonstrukciji takozvanog „parkića kod Gimnazije“. Cena radova na rekonstrukciji ovog dela Trga Slobode koštaće 129,3 miliona dinara rok je 120 dana odnosno prema Ugovoru parkić će biti gotov u ponedeljak 26. avgusta 2024. godine. Garantni rok za izvedene radove, prema ugovoru, je dve godine od primopredaje radova.