• Ružica Jovanović: Scena fest koštao 18 miliona a šta koliko košta “jasno je da nije poznato”

  Od 2018. godine kada je Scena fest koštao 3,3 miliona dinara ove godine građani Inđije su tu muzičku manifestaciju platili petostruko odnosno 18 miliona, vidi se iz odgovora Ustavove Kulturn centar na odborničko pitanje. Ova Ustanova je u svom odgovoru navela da nema detalje na šta je novac utrošen samo im je poznata ukupna suma […]

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  Ružica Jovanović: Scena fest koštao 18 miliona a šta koliko košta “jasno je da nije poznato”
  Foto: KC

  Od 2018. godine kada je Scena fest koštao 3,3 miliona dinara ove godine građani Inđije su tu muzičku manifestaciju platili petostruko odnosno 18 miliona, vidi se iz odgovora Ustavove Kulturn centar na odborničko pitanje. Ova Ustanova je u svom odgovoru navela da nema detalje na šta je novac utrošen samo im je poznata ukupna suma za koju je olakšan budžet opštine Inđija.

  Upravo na ovakve šture izveštaje o trošenju budžetskih sredstava ukazala je i Državna revizorska institucija u svom izveštaju, opominjući nadležne da transparentnost budžeta mora biti u skladu sa zakonom.

  Manifestacija Scena fest je za opštinu Inđija „ najznačajnija manifestacija“ i kao takva ne nalazi se jasno naznačena u predlozima, nacrtima ali ni odlukama o budžetu lokalne samouprave. Novac koji se izdvaja za ovu manifestaciju drži se u strogoj tajnosti a do konačnih cifara koje su izdvojene za ovaj događaj teško dolaze i sami odbornici lokalnog parlamenta.

  Ovogodišnji 23. po redu Scena fest u Inđiji koštao je građane 18 miliona dinara ali Ustanova Kulturni centar nema uvid na šta je tačno utrošen novac i koliko su koštali izvođači. Ovakav odgovor Ustanova Kultuni centar dostavila je odborniku Grupe građana „GrađanIN“ Strahinji Jovanoviću. Jovanović je odborničko pitanje postavio na sednici Skupštine održanoj 19. juna, na šta je odgovor stigao nakon mesec dana,

  Odgovore na brojne nedoumice i netransparentnost oko organizacoje manifestacije Scena fest u Inđiji, IN Medija je zatražila od Ustanove Kulturni centar 12. juna. Ova Ustanova prema trendu koji neguje lokalna samouprava „ne odgovaranje na pitanja od javnog značaja“ nije odgovorila na pitanja novinara te su pitanja prosleđena odborniku GG „GrađanIN“ Strahinji Jovanoviću kako bi ih postavio u lokalnom parlamentu koji je dužan da odgovori na pitanja odbornika.

  Ovakav način komunikacije sa lokalnim parlamentom i institucijama koje se finansiraju iz opštinskog budžeta i parlamentu podnose izveštaje o radu je jedini način da novinari dobiju odgovor na pitanja.

  Foto: Odgovor direktorice KC Ružice Jovanović na odbornička pitanja

  Valjda vam je jasno da ništa nije jasno

  U odgovoru na odborničko pitanje, koje je Strahinja Jovanović postavio na sednici lokalnog parlamenta,  direktorica Kulturnog centra Inđija Ružica Jovanović napominje da  “u cena od 17.997.600,00 dinara obuhvata objedinjene troškove organizacije  uračunati izvođači muzičkog programa, bina, ozvučenje, rasveta, tehnika, tehničko osoblje, zaštitna ograda, profesionalni fotograf i VIP šator za medijsku promociju. Ružica Jovanović dalje naglašava da je iz svega navedenog “jasno da Ustanova Kulturni centar ne raspolaže podacima o pojedinačnim cenama”.

  Direktorica Kulturnog centra Ružica Jovanović nema odgovor na pitanje ko je vršio izbor izvođača i po kom kriterijumu. U zamenu Jovanović ističe da “kulturan nije ekskluzivitet i da kulturne sadržaje treba da konzumira što veći broj građana koji se ogledaju u jednoj savremenoj porodici koja poštuje tradicionalne vrednosti“

  Foto: Odgovor direktorice KC Ružice Jovanović na odbornička pitanja

  Gde se krije 18 miliona dinara građana Inđije

  Usvajanjem budžeta za 2023. godinu decambra prošle godine u budžetskim stavkama „opštinske kulturne manifrstacije“ nije navedena manifestacije Scena fest, te je 28,7 miliona dinara predviđeno za sve manifestacije osim za pomenuti Scena fest. Prema finansijskom izveštaju o planiranim izdvajanjima za manifestacije 3,5 miliona dinara ostalo je neraspoređeno odnosno vodi se kao „ostale manifestacije od značaja za opštinu Inđija“.

  Konkretan predviđen i isplaniran novac za manifestaciju Scena fest 2023. nije transparentan u budžetu. Analiziranjem budžeta za 2023. godinu koju je usvojio lokalni parlament može se samo naslutiti odakle je finansiran Scena fest. Na spisku planiranih aktivnosti ove Ustanove u budžetu za 2023. godinu predviđena su sredstva za „programsku aktivnost“ ustanove u iznosu od 27 miliona dinara bez detaljnog obrazlaganja na šta se odnosi opredeljeni novac, što bi mogao biti izvor finansiranja Scena festa.

  Iako je do polovine budžetske godine Ustanova Kulturni centar, trebala da dostavi parlamentu na usvajanje izveštaj o realizaciji budžeta za prvih šest meseci 2023. godine taj izveštaj je izostao. Za očekivati je da će se polugodipnji izveštaj pred odbornicima lokalnog parlamenta naći krajem septembra kao što je to slučaj unazad par godina.

  SOI televizor
  TV sala skupštinska

  Ni ranijih godina nije postojao detaljan opis utrošenih sredstava iz lokalnog budžeta. Naime Opština Inđija je, krajem juna 2018. godine, zaključila ugovor sa Agencijom „MUSIC KOMPANY TOP TON“ vredan 3,3 miliona. Kao jedini ponuđač, pomenuta Agencija je angažovana za organizaciju festivala “Scena fest 2018”. Državna revizorska institucija (DRI) je u svom izveštaju povodom navedene javne nabavke naglasila da „u zapisniku o otvaranju ponuda i izveštaju o stručnoj oceni ponuda nije konstatovano da je u sedam partija ponuđena cena veća od procenjene vrednosti i da su zaključeni  ugovori sa ponuđačima na iznos veći od procenjene vrednosti javne nabavke, a da nije dostavljen obrazložen izveštaj Upravi za javne nabavke i Državnoj revizorskoj instituciji.“

  Ista Agencija je i 2019.godine bila angažovana od strane opštine Inđija, tačnije Kulturnog centra. Ugovor, vredan 11,1 milion dinara (sa PDV-om), je zaključen na osnovu pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda.  

  Zbog pandemije, izazvane korona virusom, 2020. godine nije bilo Scena festa ali je ovaj muzički festival održan 2021. godine.  I 2022. godine do organizatora muzičkog festivala došlo se na osnovu pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda niti je javno dostupna informacija ko je bio prošlogodišnji organizator tradicionalne muzičke manifestacije.

  Cena ovog muzičkog festivala je u 2022.godini dostigla 15 miliona dinara. Taj podatak izneo je odbornik Božidar Sudžum koji je nakon odborničkog pitanja dobio odgovor od nadležnih iz Kulturnog centra Inđija. U odgovoru na odborničko pitanje, koje je Sudžum postavio na sednici lokalnog parlamenta,  direktorica Kulturnog centra Inđija Ružica Jovanović napominje da su “u cenu od 14 995 000 dinara, uračunati izvođači muzičkog programa, bina, ozvučenje, rasveta, tehnika, tehničko osoblje, zaštitna ograda, profesionalni fotograf i VIP šator za medijsku promociju”.

  Odbornik Božidar Sudžum navodi da je odgovor o ceni Scena festa za prošlu godinu od direktorice KC-a čekao punih 40 dana.

  Foto: Odgovor direktorice KC Ružice Jovanović na odbornička pitanja iz 2022. godine

  –  Odbornici GG „Građanin“ smatraju da je kupovina socijalnog mira i zabava na poslednjem mestu prioriteta razvoja. – kazao je Božidar Sudžum.

  Cena od 15 miliona dinara za samo godinu dana uvećana je bez obrazloženja na 18 miliona koliko je koštao ovogodišnjei Scena fest.

  Činjenice koje je ustanovila Državna revizorska institucija a odnose se na budžet

  Upravo na ovakve šture izveštaje o trošenju budžetskih sredstava ukazala je i Državna revizorska institucija u svom izveštaju iz novembra 2022. godine, opominjući nadležne da transparentnost budžeta mora biti u skladu sa zakonom.

  U Izveštaju o reviziji svrsishodnosti poslovanja „Uticaj pripreme odluke o budžetu jedinica lokalne samouprave na efikasno i efektivno korišćenje budžetskih sredstava“ od 15. decembra 2022. godine Državna revizorska institucija navela je nalaze na osnovu kojih je zaključeno da je za efikasnije i efektivnije korišćenja sredstava budžeta jedinica lokalne samouprave potrebno obezbediti blagovremeno sprovođenje postupaka pripreme budžeta, usklađenost planiranog obima sredstava i očekivanih učinaka aktivnosti sa stvarnim mogućnostima njihove realizacije i unaprediti praćenje i izveštavanje o efektima koji su postignuti.

  Opština Inđija je u ostavljenom roku od 90 dana dostavila odazivni izveštaj, koji je potpisalo i pečatom overilo odgovorno lice – predsednik opštine. U odazivnom izveštaju su prikazane mere ispravljanja utvrđenih nesvrsishodnosti.

  DRI je u nekoliko navrata u svom izveštaju dala preporuke lokalnoj samoupravi i njenom parlamentu da su dužni da budžet i njegove korisnike učine transparentnijim.

  Za sprovođenje preporuke odgovoran je načelnik Odeljenja za finansije, a preduzimanje mera ispravljanja planirano je najkasnije u toku 2024. godine, na osnovu budžeta za 2023. godinu.

  Šta sve KC ne zna o festivalu

  Obzirom da posetiocima na ulazu nije bilo dozvoljeno da unose svoje piće uključujući i vodu, postavljeni šankovi prodavali su flašicu vode po ceni od 150 dinara.

  Izdati račun na Scena festu ne sadrži oznaku poreske stope i vrednost evidentiranog prometa dobra,pecifikaciju poreskih stopa, iznos poreza po poreskim stopama, ukupan iznos poreza i vrednost prometa po poreskim stopama. Što znači da za vodu od 150 dinara koju kupite na Scena festu nije plaćen porez državi Srbiji. Što je kršenje “ člana 12 stav 8 Zakona o fiskalnim kasama (“Službeni glasnik RS”, broj 135/2004).”

  Foto; Fiskalni računi izdati na Scena festu

  Usluge obezbeđenja koje su navedene u odgovoru direktorice KC Inđija Ružice Jovanović plaćene su takođe novcem građana ali Jovanovićeva ne zna koliko je tačno novca otišlo na tu uslugu.

  Odbornik GG “GrađanIN” Strahinja Jovanović reagovao je nakon prve večeri Scena festa na angažovanje privatnog obezbeđenja firme “Intersec” o kojoj su pisali mediji nakon protesta u Novom Sadu povodom usvajanja GUP-a, kada su radnici ovog obezbeđenja klečali na vratu jednog od aktivista. Zašto je angažovano upravo ovo obezbeđenje direktorica KC Ružica Jovanović nije imala odgovor.

  Odbornik Jovanović ukazao je da je vlast kukavička zato što iznajmljuje privatno obezbeđenje na Scena festu da bi štitila sebe od građana. Pored toga, tvrdi, vlast se od građana distancirala u skupocenom VIP šatoru.

  – Koliko god vi ne radili, koliko god vi bili bahati za tim nema potrebe. Inđinćan su dobri ljudi i verujem da vas niko ne bi takao i pored svega lošeg što radite za ovu opštinu. – poručiio je vlastima odbornik Jovanović

  Sve je po zakonu?

  U odgovoru na odbornička pitanja a u vezi sa Scena festom navedeno je da je festival organizovan u skladu sa Zakonom kao i uvažavajući stav Kancelarije za javne nabavke iz 2021. godine koja je dala pozitivno mišljenje o javnim nabavkama.

  U svom odgovoru Ružica Jovanović nije navela zašto nije primenjena preporuka Državne revizorske institucije o transparentnosti korisnika budžetskih sredstava koja je data novembra 2022. godine.

  Pozivajući se na poštovanje Zakona i preporuka, kao i mišljenja Ružica Jovanović navodi da je sproveden postupak javne nabavke “usluge organizovanja kulturne manifestacije Scena fest 2023. “

  U daljem tekstu Jovanović navodi da je Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem sklopljen  12. aprila 2023. godine čija je ponuda po svemu odgovarajuća ne otkrivajući koliko je ponuđača još učestvovalo u javnom nadmetanju. Postrevizorski izveštaj o merama ispravljanja po preporukama DRI izdat je dan nakon sklapanja Ugovora 13. aprila 2023. godine čije preporuke nisu sadržane u odgovorima šta je tačno plaćeno novcem građana Inđije.

  Kao zaključak u svom obrazlaganju Scena fest 2023. direktorica KC Ružica Jovanvić pominje da u Inđiji živi blizu 50,000 ljudi koji plaćaju porez te je obaveza ove Ustanove da im priušti sadržaje koji će zadovoljiti svaki ukus vodeći se “krilaticom da kultura ne treba da poznaje subjektivitet”

  Foto: Scena fest 2023. koncrt Zdravka Čolića – za posetioce ograda i platno da ne vide binu sa ulice

  -Scena fest je najznačajnija manifestacija koju KC organizuje i realizuje, tokom ovih 7. godina i izrastao u ozbiljan letnji festival kojim smo se odvojili od mnogih letnjih festival a pridružili tik rame uz rame festivalima sa vrhunskom produkcijom, binskom i tehničkom opremomm ozvučenjem, rasvetom, izborom izvođača itd…a i po broju posetilaca kojim svake godine nadmašimo sami sebe.” – kazala je Jovanović u odgovoru o utrošenim budžetskim sredstvima za menifestaciju Scena fest 2023.

  Iako “najznačajnija manifestacija za opštinu Inđija” Scena fest ne zavređuje jasnu stavku u budžetu niti je podlegla Nacrtu rebalansa budžeta za koji je u toku javni uvid a nakon toga sledi javna rasprava. Rebalans budžeta koji kasni nekoliko meseci, konačno će doći pred odbornike lokalnog parlamenta ali nakon javne rasprave koja se završava 2. avgusta nakon čega se lokalni parlament može sastati.

  U nacrtu rebalansa budžeta ne stoji predlog o rebalansu sredstava Kulturnog centra Inđija. Novim predlogom nacrta budžeta u sekciji “opštinske manifestacije” umanjena su sredstva za 2,5 miliona namenjena za obeležavanje Dana oslobođenja u Prvom svetskom ratu. i to je jedina izmena koja se predlaže za manjfestacije od značaja.

  Naslovna fotografija: Kulturni centar Inđija

  Verica Marinčić (IN Medija)

  This article is produced within the project Back to Basics – Parliament as a Backbone for the Rule of Law that is financially supported by the European Union. The contents of this publication  are the sole responsibility of IN Medija and may in no way be taken to reflect the views of the European Union“.

  Ovaj tekst izrađen je u okviru projekta: Vratimo se na početak – Parlament kao osnova vladavine prava koji je finansiran od Evropske unije. Za njegovu sadržinu isključivo je  odgovorna IN Medija i ta sadržina nipošto ne izražava zvanične stavove Evropske unije.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Politika