• Šta potrošači plaćaju pod stavkom „odvodnjavanje“ ako kanale u njihovom okruženju moraju sami da održavaju?

  Obveznici naknade za odvodnjavanje na području Vojvodine sa pristiglim rešenjima dobili su da plate i kamatu na neizmirene rate ove obaveze a do svega je došlo neažurnim slanjem obaveštenja. Kako se navodi u tekstu Danasa, do pooštravanja naplate kamate došlo je nakon što je kontrolom poslovanja JVP „Vode Vojvodine“ državni revizor ove godine utvrdio da […]

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  Šta potrošači plaćaju pod stavkom „odvodnjavanje“ ako kanale u njihovom okruženju moraju sami da održavaju?

  Obveznici naknade za odvodnjavanje na području Vojvodine sa pristiglim rešenjima dobili su da plate i kamatu na neizmirene rate ove obaveze a do svega je došlo neažurnim slanjem obaveštenja.

  Kako se navodi u tekstu Danasa, do pooštravanja naplate kamate došlo je nakon što je kontrolom poslovanja JVP „Vode Vojvodine“ državni revizor ove godine utvrdio da javno vodoprivredno preduzeće nije naplatilo od obveznika dospele naknade za odvodnjavanje u iznosu od nekoliko milijardi dinara zbog njihove neefikasnosti.

  I tako su, na tragu punjenja državnog budžeta a na teret građana, stigla obaveštenja da se dug platiti mora, a gde je dug tu je i kamata, koja ne zaostaje bitno za dugom, odnosno naknadom.

  To svojim primerom potvrđuje i jedan penzioner iz Aradca, kod Zrenjanina, koji je novinarima Danasa pokazao svoje rešenje po kome mora na ime kamate da plati oko 9.000 dinara, dok prema evidenciji JVP „Vode Vojvodine“ njegov dug iznosi 13.770 dinara.

  Penzioner se obratio predstavnicima ovog preduzeća u terminima zakazanim za razgovor sa poštrošačima ali je izašao razočaran sa razgovora.

   – Ja sam poneo uplatnice da dokažem da smo navodni dug iz 2016. godine platili i da to što traže kamatu nije u redu. Samo su mi rekli da sad sve to skupim i napišem žalbu njihovom preduzeću i da im pošaljem a šta će biti, ne znam. Supruga i ja imamo male penzije i nama je sve ovo previše. – objasnio je penzioner.

   A da u naplati naknade za odvodnjavanje ima puno zbrke potvrđuje i izveštaj državnog revizora, koji je ustanovio da javna vodoprivredna preduzeća utvrđuju naknadu za odvodnjavanje i obveznicima sa područja na kojima je odvođenje voda uređeno sistemom atmosferske kanalizacije za koje ne postoji obaveza plaćanja za odvodnjavanje.

   – Ja sam i prošle godine dolazio na ove razgovore i sada sam ponovo došao, jer mi nisu uvažili uloženu žalbu da mi se ne naplaćuje naknada za odvodnjavanje. Moja kuća je u uređenoj ulici, imam atmosfersku kanalizaciju a oni mi šalju rešenja i još zaračunavaju kamatu. –  priča Zrenjaninac Andrija Poša.

   On kaže da osim njega i još jedne žene, u njegovoj ulici niko ne plaća ovu naknadu, a kada ih pozove da se požali niko se ne javlja na telefon.

   – Imamo tipske kuće sa malim okućnicama. Ja imam atmosfersku kanalizaciju i zato ne vidim šta treba da plaćam. A odgovorili su mi dopisom da sam zakasnio sa žalbom i poslali su mi novi račun, sa pretnjom da će mi prinudno naplatiti dug sa kamatom. – objašnjava Poša, koji će uložiti ponovo žalbu.

  Kakva je obaveza odvodnjavanje

  Naknadu za odvodnjavanje svojevremeno je fizičkim licima, uglavnom vlasnicima njiva, naplaćivala Poreska uparva a pre pet godina obavezu su preuzela javna preduzeća „Srbijavode“ i „Vode Vojvodine“ za obračun i zaduženje za 1,1 milion građana. Najveći broj obveznika, oko 70 odsto, nalazi se na području Vojvodine.

   Ubrzo se stiglo i do vlasnika vikendica i kuća, svakoga ko ima dvorište, a račune su dobili i vlasnici kuća priključenih na atmosfersku kanalizaciju.

   Na pitanja zašto i oni moraju da plaćaju odvodnjavanje Danas nije dobio odgovor u JVP „Vode Vojvodine“. Na sajtu ovog preduzeća navodi se da naknada za odvodnjavanje nije nova obaveza za poljoprivrednike.

   – Iako jeste javni prihod, nije povezan sa porezom na imovinu. Naplaćena sredstva evidentiraju se u Budžetskom fondu za vode AP Vojvodine, i koriste se za finansiranje radova u vodoprivredi. Kanali za odvodnjavanje moraju redovno da se izmuljavaju, tarupiraju i čiste od biljne vegetacije, a crpne stanice moraju uvek da budu spremne i remontovane. Ipak, ovi radovi ne podrazumevaju obavezu JVP ‘Vode Vojvodine’ da direktno odvodi vode sa poljoprivrednih površina. Evakuacija viškova vode do najbližeg kanala zakonska je obaveza samih korisnika, a za odvođenje viškova vode iz naseljenih mesta zadužena su lokalna komunalna preduzeća. – navode u JVP „Vode Vojvodine“.

   Neažurni podaci, neažurna naplata

   Analizirajući efikasnost naplate naknade za odvodnjavanje državni revizor je utvrdio da evidencije koje se vode o obveznicima ne sadrže ažurne i potpune podatke što onemogućava efikasnu naplatu naknade za odvodnjavanje.

  Sem toga, utvrđeno je da „Vode Vojvodine“ nisu slale opomene redovno i svim dužnicima, kako bi se naplatila potraživanja ili stvorili preduslovi za odlaganje plaćanja dugovanja, odnosno plaćanja na rate i prinudnu naplatu potraživanja. a u revidiranom periodu samo od jednog obveznika naknade, koje je pravno lice, su naplatile potraživanja kroz sudski postupak.

   – Navedeno dovodi do trenda povećanja nenaplaćenih potraživanja i znatnog učešća potraživanja od obveznika naknade, fizičkih lica. Jedan od uzroka neadekvatnog funkcionisanja postojećih sistema za odvodnjavanje je nedostatak sredstava potrebnih za njihovo održavanje. – zaključio je DRI.

  Za sisteme za odvodnjavanje na teritoriji Vojvodine, koje održavaju „Vode Vojvodine“, potrebna sredstva po normativima za redovno i investiciono održavanje su četiri milijarde dinara godišnje.

  Autor: Danas

  IN Medija

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Vojvodina