16. januar

Referendum u nedelju 16. januara

Republički referendum radi potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije održava se u nedeljeu 16. januara 2022. godine. Građani se na referendumu isključivo izjašnjavanu o odredbama koje se odnose na pravosuđe, izbor sudija i javnih tužilaca. Sudije, predsednika Vrhovnog suda i predsednike sudova više ne bira Narodna skupština nego Visoki savet sudstva koji čini 11 […]