• Alpe – Jadran

    Vojvodina želi u regionalni savez Alpe-Jadran

    Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović i predsednik vlade pokrajine Štajerske Kristofer Dreksler potpisali su u Gracu Pismo o namerama o pristupanju Vojvodine regionalnom Savezu Alpe-Jadran. – Ovo je velika šansa za Vojvodinu da u Savezu i partnerstvu sa jednim od najrazvijenijih regiona Evrope, ali i sa susednim regionima, izgrađujemo institucije i sarađujemo u oblasti privrede […]