broavišna dozvola

„Srpsko poreklo“ – nova olakšica za dobijanje privremenog boravka

Vlada Srbije proširila je kriterijume za dodelu privremenog boravka strancima, nezavisno od osnova za njegovo odobrenje, a jedna od novina je da se privremeni boravak na taj način može dodeliti i strancima koji imaju dokazano „srpsko poreklo“, piše Nova ekonomija. – Srpskim poreklom smatra se krvno ili adoptivno srodstvo sa pretkom u pravoj liniji koji […]