• „Srpsko poreklo“ – nova olakšica za dobijanje privremenog boravka

  Vlada Srbije proširila je kriterijume za dodelu privremenog boravka strancima, nezavisno od osnova za njegovo odobrenje, a jedna od novina je da se privremeni boravak na taj način može dodeliti i strancima koji imaju dokazano „srpsko poreklo“, piše Nova ekonomija. – Srpskim poreklom smatra se krvno ili adoptivno srodstvo sa pretkom u pravoj liniji koji […]

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  „Srpsko poreklo“ – nova olakšica za dobijanje privremenog boravka

  Vlada Srbije proširila je kriterijume za dodelu privremenog boravka strancima, nezavisno od osnova za njegovo odobrenje, a jedna od novina je da se privremeni boravak na taj način može dodeliti i strancima koji imaju dokazano „srpsko poreklo“, piše Nova ekonomija.

  – Srpskim poreklom smatra se krvno ili adoptivno srodstvo sa pretkom u pravoj liniji koji je državljanin Republike Srbije ili država čiji je ona pravni sledbenik, odnosno koji se izjašnjava ili se izjašnjavao kao Srbin – navodi se u tekstu uredbe objavljene u Službenom glasniku.

  Za dokazivanje srpskog porekla može se koristiti odgovarajuća domaća ili strana isprava, kao i „krštenica Srpske pravoslavne crkve koju je izdala eparhija ili parohija crkve iz koje se može utvrditi srpsko poreklo podnosioca zahteva, odnosno njegovog pretka“.

  Ranije je propisano da za dodelu privremenog boravka, bez osnova, prilaže bankovni izvod o najmanje 50.000 evra na računu banke koja je registrovana u Srbiji i rešenje o profesionalnom priznavanju visokoškolske isprave u Srbiji.

  Novina je da se za takav boravak prilaže i ugovor o radu, delu ili drugi ugovor kojim se dokazuje radno angažovanje stranog državljanina u Srbiji, zatim izvod o registraciji pravnog lica u periodu prethodnog privremenog boravka, a strani državljanin bi trebalo da bude jedan od osnivača tog pravnog lica.

  Pored toga može da se prilaži i uverenje o sticanju nepokretnosti na teritoriji Srbije, potvrda o primanjima u inostranstvu, odnosno uverenje o korišćenju prava na penziju koja je ostvarena u inostranstvu, navosi se u tekstu Nove ekonomije.

  Ranijom uredbom definisano je da se privremeni boravak, bez osnova za sticanje, dodeljuje i sledećim kategorijama stranaca:
  – Strancima koji su u Srbiji osnovali privredno društvo kome je prepoznata ili potvrđena inovaciona delatnost od strane registrovanog naučno tehnološkog parka (startup preduzeća koja se bave inovacijama),
  – Strancima koji vrše ulaganje u već registrovano privredno društvo u Srbiji (investitori).
  – Strancima koji poseduju rešenje o profesionalnom priznavanju visokoškolske isprave izdato od strane nadležnog organa Republike Srbije (talenti).

  Dodela privremenog boravka u Srbiji definisana je Zakonom o strancima.

  PROČITAJTE JOŠ:

  https://multisite.radio021.rs/inmedija2/psihoterapeuti-za-skuplji-alkohol-i-legalizaciju-kanabisa/

  Radovan Nikolić (IN Medija)

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije VESTI