• fotoaparat

    Za fotoaparat Vladimir Gak planira da potroši 5 hiljada evra novca građana

    Pored sjajnih mogućnosti fotoaparata koji bi građani Inđije platili sistematizacijom lokaslne samouprave ne postoji određeno lice koje je angažovano na mestu fotoreportera, profesionalnog fotografa ili diplomiranog umetnika višemedijske umetnosti. Što praktično znači da bi amater koristio opremu vrednu više od 5 hiljada evra.