• imovina funkcionera

    Rok za prijavu imovine i prihoda javnih funkcionera 15. maj

    Agencija za sprečavanje korupcije podsetila je javne funkcionere u Srbiji da je 15. maj rok za vanredno prijavljivanje imovine i prihoda, ukoliko je tokom prethodne godine došlo do bitnih promena u njihovoj imovini i prihodima. Do tog datuma neophodno je da se Agenciji podnese izveštaj prema stanju na dan 31. decembar prethodne godine.Bitnom promenom smatraju […]