• Nadzorni odbor EPS

    EPS traži da ne bude više javno preduzeće

    Nadzorni odbor „Elektroprivrede Srbije“ usvojio je predlog za promenu pravne forme u akcionarsko društvo, predlog izmena osnivačkog akta, kao i predlog Statuta Akcionarskog društva. Kako piše Nova ekonomija, ovi predlozi su usvojeni kako bi EPS predložio Vladi Srbije, kao svom osnivaču, promenu pravne forme iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo. Usvojenom odlukom predviđa se da EPS […]