• nagrade i priznanja

    Vulin ubuduće može sam da dodeljuje priznanja, ako ostane ministar policije

    Ministar untrašnjih poslova će ubuduće imati ovlašćenja da samostalno dodeljuje nagrade ili priznanja, mimo do sada predviđenih pravila, koja su podrazumevala da se za postupak dodele nagrada i priznanja obrazuje posebna Komisija za nagrađivanje, piše Nova ekonomija. Novim izmenama Pravilnika o nagradama i priznanjima u Ministarstvu unutrašnjih poslova dodata je odredba kojom ministar može da dodeli nagradu ili […]