• OnlyFans

    Nova ONLYFANS APP bez golotinje

    Ekipa koja stoji iza aplikacije OnlyFans odlučila je da lansira sasvim novu aplikaciju, ali bez golotinje. OnlyFans ranije nije mogla da se pronađe na zvaničnim prodavnicama kakve su Google Play Store ili Apple App Store, jer prikazuje „provokativni sadržaji s erotskim komponentama”. Nova aplikacija koja će se zvati OFTV neće imati biti kategorizovana na isti […]