• opština Šid

    Šid: I deca migranata u redovnu školu, nastava na srpskom

    U Šidu trenutno rade tri prihvatna centra za zbrinjavanje migranata. Centar „Železnička stanica“ je prihvatni centar za porodice, a deca iz centra i ove godine krenuće redovno u školu, navodi  RTV. Prihvatni centar na železničkoj stanici u Šidu trenutno broji 17 porodica i jedini je prihvatni centar u Šidu za porodice. U ovom prihvatnom centru […]