• podsticaji

    Podnošenje zahteva za podsticaj biljne proizvodnje po hektaru do 1.marta

    Javni poziv za poljoprivredne proizvođače počeo je 1. februara i traje do 1. marta. U pozivu je navedeno da je davanje predviđeno za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji od 18.000 dinara po hektaru, objavilo je ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.