• političke stranke

    Srbija u vrhu po broju stranaka od zemalja bivše SFRJ

    . Područje koje je do 1992. godine bila jedna država i zvala se SFRJ, a danas je šest samostalnih država, uvek je bilo trusno – i politički, i društveno, pa čak i kulturno. Iako s jedne strane povezani istorijom i uticajima koje su delili, narodi i politike tih zemalja često su bili u „klinču“, što je i sada prisutno u regionu.