povrede na javnoj površini

Zaštita građanskih prava: pravila i postupci za nadoknadu štete

Prema izveštaju o radu u 2022. godini koji je dostavljen lokalnom parlamentu JP “Inđija put” vodi 20 sporova pred sudovima u kojima to javno preduzeće tužena strana. Visina odšteta koje građani Inđije potražuju kreću se od 13.200 dinara do 100 hiljada evra. Tužbe se uglavnom odnose na naknadu nematerijalne i materijalne štete, odnosno na povrede […]