• Zaštita građanskih prava: pravila i postupci za nadoknadu štete

  Prema izveštaju o radu u 2022. godini koji je dostavljen lokalnom parlamentu JP “Inđija put” vodi 20 sporova pred sudovima u kojima to javno preduzeće tužena strana. Visina odšteta koje građani Inđije potražuju kreću se od 13.200 dinara do 100 hiljada evra. Tužbe se uglavnom odnose na naknadu nematerijalne i materijalne štete, odnosno na povrede […]

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  Zaštita građanskih prava: pravila i postupci za nadoknadu štete

  Prema izveštaju o radu u 2022. godini koji je dostavljen lokalnom parlamentu JP “Inđija put” vodi 20 sporova pred sudovima u kojima to javno preduzeće tužena strana. Visina odšteta koje građani Inđije potražuju kreću se od 13.200 dinara do 100 hiljada evra. Tužbe se uglavnom odnose na naknadu nematerijalne i materijalne štete, odnosno na povrede zbog oštećenja na javnim površinama kao i na štete na automobilima zbog neodržavanja istih.

  Ako ste oštetili vozilo zbog rupe na putu ili ste se povredili padom na javnoj površini, imate pravo na odštetu. Međutim, veoma je važno da prikupite što više dokaza, angažujete advokata i tužite nadležne.

  -Preduzeća i druga pravna lica koja vrše komunalnu ili drugu sličnu delatnost od opšteg interesa su, prema Zakonu o obligacionim odnosima, odgovorna za štetu ako bez opravdanog razloga obustave ili neredovno vrše svoju uslugu, zbog čega građani mogu trpeti štetu koja može biti materijalna i nematerijalna. Materijalna šteta predstavlja umanjenje nečije imovine ili sprečavanje njenog povećanja, dok nematerijalna šteta predstavlja nanošenje drugome fizičkog ili psihičkog bola ili straha.- kaže za IN Medija advokatica Aleksandra Marić.

  Ona ističe da si najčešći primeri obustave ili neredovnog vršenja usluga od strane javnih preduzeća zbog kojih dolazi do štete i zahteva za naknadu su: ujed psa lutalice, oštećenja vozila do kojeg dođe usled neodržavanja javnih puteva ili delova oko javnih puteva (putnog pojasa), povrede koje građani mogu pretrpeti padom u rupu, na neravninu, u neobezbeđen šaht, na neočišćen led ili sneg na javnoj površini.

  -Da bi ostvarili pravo na naknadu štete građani o tome moraju imati odgovarajuću dokumentaciju koja će u postupku služiti kao dokaz. U slučaju da se radi, na primer, o šteti na vozilu (materijalna šteta) kao dokaz u postupku će služiti zapisnik o uviđaju sačinjen od nadležne policijske stanice, kao i svedoci, a radi dokazivanja obima odnosno visine štete potreban je i zapisnik o oštećenju vozila koji sačinjava procenitelj osiguravajuće kuće kod koje je vozilo osigurano. Potrebno je i da građani sačuvaju sve račune kojima su plaćali određene popravke ili kupovali delove kao dokaz visine štete koju su pretrpeli, dok se pred sudom može vršiti i veštačenje visine materijalne štete od strane sudskog veštaka odgovarajuće struke. – kaže Aleksandra Marić.

  Foto: Put Ljukovo – Golubinci 19. jun 2023.

  Goran Dušanić je 19. juna koristeći aternativni putni pravac za putnike od Inđije ka Staroj Pazovi je preko Ljukova i Golubinaca usled radova na deonici dela državnog puta II A Inđija – Stara Pazova naletanjem na udarnu rupu oštetio automobil. Deonica puta na kojoj se nalazi udarna rupa pripada Inđiji a za njegovo održavanje nadležno je preduzeće JP „Inđija put“.

  -Išao sam sa detetom po ženu u Golubince, oko 23 sata, na samoj krivini puta od Ljukova do Golubinaca naleteo sam na ogromnu rupu i tom prilikom sam oštetio auto. U mraku u sred noći sa detetom u automobilu, mogao sam samo da se parkiram u stranu i pozovem pomoć- kazao je Goran Dušanić za IN Medija.

  On je pozvao policiju koja je sačinila zapisnik i fotografije oštećenja automobila i oštećenja na putu, nakon nekoliko dana uzeo je zapisnik iz policije i sa njim lično otišao u JP “Inđija put”.

  -Pre nego što sam otišao u JP “Inđija put” posavetovao sam se sa mehaničarom oko visine štete i onda sa dokumentacijom iz SUP-a otišao da im predočim problem. Na samom početku su mi predložili vansudsko poravnanje I odštetu d 15.000 dinara koja se poklapala sa mišljenjem auto mehaničara tako da sam na tu sumu pristao – kaže Dušanić.

  Upravo su koraci koje je preduzeo naš sagovornik način da se šteta nadoknadi. Iskustva govore da do same naplate dolazi sudskim ili vansudskim putem sa čekanjem i do godinu dana.

  Procedura ukoliko ste oštetili automobil:

  Zaustavite se na bezbednom mestu. Upalite sva četiri migavca. Obucite reflektujući prsluk.
  Obavezno stavite i trougao kako biste upozorili druge vozače. Trougao se postavlja na udaljenosti ne manjoj od 10 metara u naselju i ne manje od 50 metara van naselja.

  Pozovati policiju – patrola treba da sačini zapisnik. Zapisnik se plaćaza a taj novac će biti nadoknađen.

  Sačinite što više fotografija – iz što više uglova, po mogućnosti pre nego što uklonite auto što bliže mestu na kojem je nastalo oštećenje.

  Fotografišite oštećenje na vozilu, rupu koja je izazvala oštećenje, eventualno saobraćajne znakove . Isto tako preporučljivo je i napraviti video zabelešku jer će svaki detalj biti veoma važan na sudu ukoliko do toga dođe.

  Svedoci – mogu biti veoma korisni na sudu, tako da od njih treba uzeti kontakte.

  -Uz policijski zapisnik o nezgodi i zapisnik o oštećenju, kao i sve druge dokaze koje imate, podnosite zahtev za odštetu preduzeću zaduženom za održavanje puta na kojem ste oštetili auto.

  -Uz zahtev treba priložiti i račun šlep službe ukoliko su korišćene te usluge, kao i račune za druge troškove izazvane nezgodom.

  -Priložiti i predračun servisa u kojem će biti obavljena popravka ili račun ukoliko je u međuvremenu auto popravljen.

  Nematerijalna šteta

  Građani imaju pravo i na naknadu nematerijalne štete (za pretrpljene fizičke bolove, duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti, naruženosti, za strah) koja šteta se dokazuje odgovarajućom medicinskom dokumentacijom, a čiju visinu utvrđuje sud nakon veštačenja koja vrše sudski veštaci medicinske struke.

  -Visina naknade štete zavisi od osnova po kojima se naknada štete potražuje ( da li po osnovu pretrpljenog straha i bola ili ima reči i o umanjenju životne aktivnosti i naruženosti) i utvrđuje se prema trajanju i intenzitetu bola kao i straha, kao i stepenu naruženosti i stepenu umanjenja opšte životne aktivnosti. – objašnjava Marić.

  Jedinica lokalne samouprave odnosno opština dužna je da održava ulice i čini ih bezbednim za kretanje.  Ukoliko dođe do povrede pri padu na javnoj površini, za štetu odgovaraju grad odnosno opština, ali i preduzeće koje je dužno da vrši održavanje.

  Foto: Snacija pešačke zone Vojvode Stepe u Inđiji

  Sagovornica IN Medija kaže da je u februaru 2022, godine na rupu koja se nalazi u centru Inđije izvrnula nogu I pri tom pala I povredila se. Odmah nakon pada, fotografisala je mesto, uzela podatke od svedoka I otišla u hitnu službu.

  -Tamo sam navela kada, gde i kako se dogodila povreda, rekla da želim da tužim opštinu odnosno onog ko je dužan da održava trotoare. Oni su mi dali dokumentaciju koju sam sa ostalom dokumentacijom, snimkom noge, dijagnozama, zatim svedocima snimcima I fotografijama predala advokatu. – kaže ona.

  Sagovornica ističe da je tužba podnesena pre više od godinu I po, da se za sada ništa ne dešava a da oštećenje na trotoaru još uvek nije sanirano.

  -Moja povreda koju sam pretrpela zbog nečije neodgovornosti nije teška telesna povreda ali iziskuje dugotrajno lečenje. Od februara 2022. Godine do leta 2023. Godine sam dosta vremena i novca potrošila za lečenje i pri tom sam sprečena da radim. I umesto da se taj trotoar popravi da ne bi došlo do toga da se još neko povredi stanje trotoara je ostalo nepromenjeno, Napominjem u samom centru Inđije bukvalno na 20 metara od vrata zgrade opštine  –kaže sagovornica.

  Ona kaže da je advokat tražio odštetu od 200.000 dinara i da još uvek čeka da se taj slučaj reši. Pre nego je predato sudu sagovornica je sa svojim advokatom ponudila JP “Inđija put” vansudsko poravnanje.

  -Oni su odbili vansudsko poravnanje sa izgovorom da na lice mesta nije izašča policija da sačini zapisnik. Ja nisam povređena u saobraćajnoj nesreći nego na javnoj površini u centru grada, pešačeći. – objašnjava ona.

  Foto: Inđijski trotoari u neosvetljenim delovima centra grada , Dunavska ulica – avgust 2023.

  Da bi građani ostvarili pravo na naknadu štete potrebno je da pred sudom pokrenu postupak podnošenjem tužbe protiv javnog preduzeća i to u roku od tri godine od kada je oštećeni saznao za štetu.

  -U svakom slučaju ovo potraživanje zastareva protekom pet godina od dana kada je šteta nastala. Sud će tokom postupka zakazati nekoliko ročišta na kojima će saslušati oštećenog (tužioca), kao i eventualne svedoke (uvek je dobro da građani obezbede svedoke koji su bili prisutni prilikom nastanka štete i o tome mogu da posvedoče), te izvesti dokaze veštačenjem i čitanjem priložene dokumentacije i na kraju doneti odluku na koju nezadovoljna strana ima pravo žalbe. Postoji mogućnost i rešavanja spora vansudskim putem, ali samo ukoliko na strani javnog preduzeća postoji volja za tim. – objašnjava advokatica Aleksandra Marić.

  Rok za naknadu štete počinje da teče od momenta kada se događaj desio, jer se taj momenat uzima kao momenat kada je oštećeni za štetu i saznao.

  Verica Marinčić (IN Medija)

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Inđija