• rekonstrukcija gradse pijace

    Još jedno neispunjeno obećanje – rekonstrukcija inđijske pijace u martu 2022. godine

    Iako je obećano, a pre toga jednoglasnim usvajanjem budžeta za 2022. godinu predviđena, rekonstrukcija inđijske gradske pijace nije započeta. Ovog puta javio se novi problem, koji je prema rečima nadležnih morao biti rešen. Najavljeni početak rekonstrukcije za mesec mart odložen je, kako je objašnjeno zbog „visokonaposkih“ kablova koji se nalaze na prostoru inđijske pijace. – […]