SŠ „dr Đorđe Natošević“

Učenički parlament više brine o zajednici od lokalnog parlamenta

Za problem devojčice iz Inđije kojoj je neophodan novac za lečenje učenici četvrtih razreda srednje škole „dr Đorđe Natošević“ iz Inđije čuli su preko učeničkog parlamenta. Nakon lociranja problema učenici su ponudili rešenje.