• fiskalni savet

    Nastavlja se pad prihoda od akciza, a razlog su cene energenata i inflacija

    Prihodi od akciza u budžetu Srbije u 2022. godini bili su manji od očekivanih zbog smanjenja poreza na derivate nafte, a priliv po tom osnovu će opasti i ove godine. Niža naplata se očekuje i od akciza na alkoholna pića i kafu, dok se predviđa rast prihoda od akciza na duvan i energiju. Ipak, kada […]

    U planu uvođenje 77 novih taksi

    Država planira da uvede 77 novih taksi u oblasti prostornog planiranja i izgradnje, zaštite životne sredine, unutrašnjih poslova i katastra, navodi Fiskalni savet u Oceni budžeta za 2023. godinu. Nova ekonomija piše da se najavljuje uvođenje novih i modifikacija postojećih republičkih administrativnih taksi, ali nije preciziran očekivan budžetski efekat, ocenjuje Fiskalni savet. Zakonom o budžetskom sistemu […]