Kamatna stopa

Poskupeli dinarski krediti

Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da poveća referentnu kamatnu stopu za 50 baznih poena, na nivo od 1,5 odsto, saopštila je NBS. Pošto se kamatne stope kredita u dinarima ravnaju u odnosu na nju, podizanje ove kamate uticaće na rast cene kredita u domaćoj valuti, ali i dozvoljenog minusa i kreditnih kartica. Viša ključna kamatna stopa […]