• narodnooslobodilačka borba

    Na današnji dan poginuo Boško Buha

    Na današnji dan 1943. godine kod sela Jabuka, nedaleko od Prijepolja, u četničkoj zasedi poginuo je narodni heroj Boško Buha. Imao je samo 17 godina. – Jedan je od najpoznatijih partizana, najčuveniji partizanski bombaš i borac herojske 2. proleterske brigade, dječak ratnik koji je za dvije godine ratovanja prošao sito i rešeto najkrvavijih partizanskih bitaka. […]