• platforma

    Platforma Crvenog krsta Srbije, najbolja digitalna inovacija za migrante

    Crveni krst Srbije pokrenuo je onlajn platformu koja poboljšava komunikaciji i pružanje pomoći, sa posebnim fokusom na migrante. Ideja za izradu platforme potekla ke od volontera i saradnika u Crvenom krstu Srbije, a informacije koje pruža migrantima mogu da koriste tokom cele rute koju prelaze.