• Od 120 dana roka potrošeno je 5 a da radovi nisu počeli

  Ostalo je još 115 dana do završetka radova na rekonstrukciji Trga Sloboda koja još nije započeta. Radovi nisu započeli ali vreme teče.

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
  Od 120 dana roka potrošeno je 5 a da radovi nisu počeli
  Foto: IN Medija

  Iako je predsednik opštine Vladimir Gak najavio početak radova na rekonstrukciji parkića kod „Gimnazije“ za 2. maj radovi nisu počeli. Opština Inđija je početak radova prijavila za 2. maj ove godine dok građevinska dozvola ističe u junu. Ukoliko radovi ne počnu do 17. juna izvođaču prestaje da važi građevinska dozvola i od radova nema ništa.

  Građevinsku dozvolu za izvođenje radova na rekonstrukciji Trga Sloboda (parkić kod Gimnazije) izdata je 17. juna 2021. godine a izvođač ju je ishodovao od Odeljenja za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine. Ova dozvola važi tri godine, što znači da 17. juna ove godine ona prestaje da važi, ukoliko radovi na rekonstrukciji ne počnu do tada.

  Investitor je izvršio prijavu radova na osnovu Rešenja broj ROP-IND-17631-CPI-1/2021 od 17.06.2021. godine, izdatog od strane Odeljenja za urbanizam, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine. Datum početka izvođenja radova je 02.05.2024. godine.Uz prijavu radova investitor je dostavio dokaze predviđene članom 31. Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Službeni glasnik RS“, broj 96/23).

  Uz sve ovo odlazeći predsednik opštine Vladimir Gak je 29. aprila kazao da „radovi na rekonstrukciji počinju u petak 3. maja“ ističući da ne zna je li moguće da će u vreme državnih i verskih praznika investitor započeti radove.

  Po zahtevu koji je podnela lokalna samouprava Odeljenju za urbanizam 25. aprila ovo Odeljenje je izdalo dozvolu za početak radova 2. maja.

  Predsednik je opet dao pogrešnu informaciju, radovi na rekonstrukciji nisu počeli prema njegovim najavama niti prema ishodovanim dozvolama.

  Nadzorni organ koga građani Inđije plaćaju čak milion dinara za 120 dana nadgledanja radova, trebao bi da sačini zabelešku o nepoštovanju rokova što bi se moglo očekivati nakon praznika.

  Prema predstavljenom idejnom rešenju rekonstrukcije Trga uočljivo je da se on kosi sa Planom detaljne regulacije bloka 26 i dela bloka 28 (iz avgusta 2023. godine) u kom stoji da „procenat ozelenjenosti trga treba da bude najmanje 60%“.

  Prema usvojenom Planu detaljne regulacije Bloka 26 (parkić kod Gimnazije) i dela bloka 28 iz avgusta 2023. godine na prostoru Trga za koji je planirana rekonstrukcija jano je navedeno da „parkovsko zelenilo trga treba da sadrži najmanje 60% zelenila. 

  Predsednik opštine Inđija nedavno je izjavio da nigde nije video trg koji ima travnatu površinu, da je pogledao Plan detaljne regulacije bloka 26 i dela bloka 28 koji je usvojio lokalni parlament avgusta 2023. godine ovakvu izjavu ne bi trebao da upućuje građanima.

  Iskreno, nigde nisam video gradski trg koji ima travnatu površinu. To je neka potpuno druga tema ali kada pričamo o onom konceptu kako treba da izgleda, videli ste da zadržavamo jedan broj drveća a sa druge strane dva reda čitava nova drveća se sade. Ja mislim da ćemo imati jedan od najlepših trgova u Sremu i da ćemo svi zajedno uživati i provoditi prelepo vreme tamo. – kazao je nedavno lokalnim novinarima Vladimir Gak.

  -Planirana rekonstrukcija trga obuhvata i pejzažno uređenje istog. U okviru površine trga prilikom rekonstrukcije izdiferencirati više funkcionalnih prostora koji će omogućiti mesto za okupljanje, miran odmor i šetnju. Neophodno je postaviti mobilijar (kante za otpatke, osvetljenje, klupe) i postaviti kvalitetno popločanje. Ne uklanjati postojeća odrasla stabla osim ako ne predstavljaju hazard za okolinu, preporučuje se orezivanje. Procenat ozelenjenosti trga treba da bude najmanje 60%.- navodi se u usvojenom Planu detaljne regulacije bloka 26 i dela bloka 28.

  Prema predstavljenom idejnom rešenju, po kom će se rekonstrukcija trga raditi, golim okom je vidljivo da se ono krši sa Planom detaljne regulacije ovo dela trga. Iako se Trg Slobode prostire i u delu ispred Tržnog centra Sloboda, taj deo nije obuhvaćen planom rekonstrukcije te se procenat ozelenjenosti konkretno odnosi na takozvani parkić kod Gimnazije.

  -Velika je razlika između parka i trga, prostor Trga Slobode nije park ni parkić. Jasno se zna šta je javna zelena površina, to su parkovi a to su u ovom slučaju parkovi Kraljice Marije, Vašarište i park prote Radoslava Markovića i oni imaju posebne uslove koje treba ispunjavati. Odeljenje za urbanizam je podnelo da se definiše jasno šta znači zelena površina i koji je tačno procenat na samoj parceli investitora. I pored toga što je procenat samo 10% ,  kompletan parking (u blizini Trga)  će biti pokriven raster pločama. – kazala je načelnica Odeljenja za urbanizam ,komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine Tijana Došen prilikom skupštinske rasprave 18. avgusta 2023. godine.

  Raster ploče ili mreža su  zamena za popločavanje, kamene ploče ili druge vrste popločanih površina. Efikasno smanjuje nakupljenje vode i samim tim smanjuje mogućnost poplave. Raster ploče su dizajnirane tako da u šupljinama postoji mogućnost formirannja travnate površine malog kapaciteta. Što praktično znači da bi se rastinje između mrežastih (raster) ploča na obližnjem parking računalo u zelene površine.

  Sa druge strane istim Planom detaljne regulacije bloka 26 i dela bloka 28 definisano je da je neophodno “parking prostore ozelenjavati po principu sadnje jednog stabla lišćara posle svakog trećeg parking mesta.”

  Kada je u pitanju sam tok radova poznato je samo da će trajati 120 dana, da će biti zatvoren samo parking preko puta Opštine Inđija. Ostali delovi oko gradilišta, kao što su prilazi za tri srednje škole i biblioteka biće prohodni. Zaštita od buke, odvoženje i skladištenje otpada prilikom rušenja, bezbednost na gradilištu kao i održavanje gradilišta nije predstavljena javnosti. Plan završetka radova, prema najavama odlazećeg predsednika Vladimira Gaka, je pred predstojeće lokalne izbore.

   Opština Inđija je donela odluku o dodeli ugovora za rekonstrukciju Trga Sloboda u centru Inđije grupi izvođača iz Valjeva sa ukupnom cenom od 129,3 miliona dinara.

  Ugovor za rekonstrukciju Trga Sloboda (parkić kod Gimnazije) dodeljen je grupi privrednih subjekata iz Valjeva GP Kompresor ING doo, GPD Kej doo i Elektrovolt doo.

   Predviđeni rok za završetak radova je 120 dana odnosno 4 meseca sa garantnim rokom od dve godine. Garantni rok podrazumeva garanciju izvedenih radova u trajanju od 24 meseca od završetka primopredaje radova a koji se konstatuje zapisnikom overenim od strane predstavnika ponuđača i naručioca.

  Priča oko rekonstrukcije trga u Inđiji traje od sredine 2018. godine, kada je izrađen projekat za obnovu parkića kod Gimnazije i tada je najavljeno da će rekonstrukcija koštati oko 60 miliona dinara. Projektom je predviđeno da park posle rekonstrukcije postane trg.

  Opštinskim budžetom za ovu godinu  za rekonstrukciju trga kod Gimnazije opredeljeno je 148,2 miliona dinara.

  Projektom je bilo predviđeno da centralni park sadrži nove klupe, javnu rasvetu i prateći sadržaj, akođe, projektom je predviđena fontana dimenzija 15×7 metara, koja će se nalaziti u centralnom delu trga. Fontana će, kako je tada navedeno, biti jedinstvena po tome što će se u njenom središtu nalaziti dva stabla bora.

   

  Podeli vest:

  Facebook Twitter WhatsApp
 • NAJČITANIJE U POSLEDNJIH 96H

  Ostalo iz kategorije Inđija

  200 miliona dinara bez PDV-a za novi vrtić

  Inđija se priprema za gradnju novog vrtića "Neven", zbog čega je raspisan javni poziv za izradu projektno-tehničke dokumentacije, izvođenje radova na rušenju postojećeg i izgradnji novog […]