• hram Svetog cara Konstantina i carice Jelene

  Održano predavanje „Srpski kulturni obrazac“

  Predavanjem prof. dr Mila Lompara, redovnog profesora Filološkog fakulteta u Beogradu, na temu„Srpski kulturni obrazac“, u subotu 26. marta, nastavljena je realizacija ciklusa „Srpska zavetna misao“ u Hramu Svetog cara Кonstantina i carice Jelene u Inđiji.U osvrtu na ovu temu profesor Lompar je kao glavne činioce srpskog kulturnog obrasca izdvojio svetosavsku tradiciju, kosovski zavet, srpske […]

  Održano drugo predavanje „Srpska zavetna misao“

  Realizacija ciklusa predavanja „Srpska zavetna misao“ u  Hramu Svetog cara Кonstantina i carice Jelene u Inđiji nastavljena je 26. februara.Realizacija ciklusa predavanja „Srpska zavetna misao“ započeta je u januaru predavanjem prof. dr Miloša Кovića, a završava se tribinom „Zavetna misao u delu Žarka Vidovića“, 28. juna 2022. godine. Drugo predavanje je održao je prf. dr […]

  Drugo predavanje „Srpska zavetna misao“

  Drugo predavanje iz ciklusa „Srpska zavetna misao“ u Hramu Svetog cara Кonstantina i carice Jelene u Inđiji biće održano na subotu 26. februara sa početkom u 18 sati. Na temu „Srpski vojnik u kosovskom zavetu“ govoriće prof. dr Borislav Grozdić, pukovnik u penziji, nekadašnji profesor Vojne etike na Vojnoj akademiji. Profesor Grozdić sada predaje na […]

  Održano prvo predavanje „Srpska zavetna misao“

  Prvo predavanje, u ciklusu „Srpska zavetna misao“ u Hramu Svetog cara Кonstantina i carice Jelene u Inđiji, održao je prof. dr Miloš Кović, vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu.Tema predavanja profesora Кovića bila je: „Zavetna misao u srpskoj spoljnoj politici do 1918. godine“. U nastavaku programa predstavljena je i njegova najnovija knjiga „Velike sile i […]