• LAP

  Šta lokalna samouprava čini za Rome i Romkinje u Inđiji?

  Prema poslednjem popisu stanovništva u Opštini Inđija živi 337 pripadnika Romske nacionalnosti, od toga njih 82 živi u samom mestu Inđija dok je ostatak od 255 njih živi po selima inđijske opštine. Prema statistici romska nacionalna manjiha u Inđiji broji 179 muškaraca i 158 žena.

  Inđija: Za projekat rodno odgovornog budžetiranja 1,7 miliona dinara

  Rodno odgovorno budžetiranje (ROB) predstavlja inovativni alat javne politike kojim se procenjuje uticaj politika i budžeta iz rodne perspektive i osigurava da oni ne produbljuju rodnu neravnopravnost, već doprinose ravnopravnijem društvu za žene i muškarce.

  Rodna ravnopravnost i sprečavanje nasilja nad ženama utvrđena lokalnim akcionim planom

  U junu ove godine Komisija za rodnu ravnopravnost dala je pozitivno mišljenje na predlog Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost Opštine Inđija koji će biti primenjivan dve godine. Ovim Planom obuhvaćene su institucije, ustanove i NVO. Okvir predstavljaju ciljevi na nacionalnom ali i globalnom nivou. Opština Inđija je u toku 2022. bila uključena u projekat […]

  O sukobu interesa člana Komisije odlučuje predsednik Opštine

  Kako bi se realizovale mere i aktivnosti predviđenih Lokalnim antikorupcijskim planom opštine Inđija za period 2021. godine -2024 godine lokalna vlast će doneti Odluku o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava iz budžeta opštine Inđija udruženjima, za realizovanje programa od javnog interesa za opštinu Inđija, Pravilnikom o izmenama i dopunama […]

  TS: Inđinčani bi trebalo da učestvuju na javnoj raspravi povodom Nacrta LAP-a

  Posao donošenja lokalnih antikorupcijskih planova (LAP) i formiranja tela koja će pratiti primenu tih planova, gradovi i opštine trebalo je da završe još 2017. godine, a potom u novom roku iz Akcionog plana za poglavlje 23 – do kraja prošle godine, o čemu smo ranije pisali.  Prema podacima Agencije za sprečavanje korupcije, od 145 gradova […]