• mentalno zdravlje

  Međunarodni dan mentalnog zdravlja obeležen u Inđiji

  Danas se obeležava Svetski dan mentalnog zdravlja, najučestaliji su anksiozni i depresivni poremećaji. Tim povodom u Kulturnom centru Inđija održava se profesionalna konferencija povodom svetskog dana mentalnog zdravlja pod nazivom “Zdravo starenje u prekograničnoj oblasti – HEAL” . Ovaj projekat je izrađen uz finansijsku podršku Evropske unije. U realizaciji učestvuju Crveni krst Vojvodine, Crveni križ […]

  Trećina stanovnika Srbije ima neki mentalni poremećaj

  Trećina stanovništva u Srbiji može se smatrati psihički ugroženom, rezultati su istraživanja „Mentalno zdravlje u Srbiji“ koje je sprovelo nemačko Udruženje za međunarodnu saradnju GIZ. Istraživanje je obuhvatilo procenu simptoma devet mentalnih poremećaja – depresija, anksioznost, suicidnost, opsesivno – kompulsivno simptomatologiju, somatizaciju, poremećaj ishrane, postraumatski stresni poremećaj (PTSP), simptomatologije iz psihotičnog spektra i disocijativne simptomatologije, […]

  TikTok uvodi podršku za mentalno zdravlje korisnika

  TikTok je najavio nove funkcije koje bi trebalo da pomažu korisnicima koji imaju problem sa mentalnim zdravljem i koje razmisljaju o samoubistvu. Kompanija će uvesti funkciju koja će omogućiti intervenciju tokom pretrage reči kao što je „samoubistvo“ i automatski preusmeravati korisnike na servise podrške. Na sluičan način biće uvedena i podrška osobama koje imaju probleme […]

  Šta je mentalno zdravlje i kako ga (sa)čuvati

  Mentalno zdravlje predstavlja ne samo odsustvo mentalne bolesti, nego i ukupno blagostanje i osećaj dobrobiti pojedinca. To znači da mentalno zdrava osoba je sposobna da neometano funkcioniše i ostvaruje svoje potencijale, kao i to da poseduje resurse za adekvatno prevazilaženje teškoća koje su sastavni deo života svakoga od nas. Mentalnim zdravljem bave se stručnjaci iz […]

 • Koja je uloga neprijatnih emocija?

  Od nastanka čoveka, pa do danas, emocije imaju svoju ulogu – da nas zaštite i pomognu nam da (pre)živimo. Osete ili senzacije imamo stalno. Za razliku od njih, emocije se javljaju kada procenimo da nam je nešto važno. Emocije se ne dele na pozitivne i negativne, nego na prijatne i neprijatne. Dakle, neke emocije kao […]

  Šta se desi pa adolescent samoubistvo vidi kao jedini izlaz?

  U poslednje vreme primetan je povećan broj samoubistava, naročito među mlađom populacijom, što je, svakako, činjenica koja nas navodi da se zapitamo – u čemu grešimo? U osnovi suicidalnosti najčešće stoje depresivnost, beznađe i besmisao. Kada osoba razmišlja o tome da oduzme sebi život, to znači da ta osoba samoubistvo vidi kao jedini i/ili najprihvatljiviji […]