• prihodi

    Potrošnja domaćinstava u Srbiji i dalje veća od njihovih prihoda

    Prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi domaćinstava u Srbiji su tokom prošle godine iznosili 78.393 dinara, dok su izdaci za ličnu potrošnju domaćinstava iznosili su 78.678 dinara, navodi se u saopštenju Republičkog zavoda za statistiku (RZS). U odnosu na 2021. godinu, prosečni mesečni prihodi u novcu i u naturi viši su za 9,3 […]

  • Rok za prijavu imovine i prihoda javnih funkcionera 15. maj

    Agencija za sprečavanje korupcije podsetila je javne funkcionere u Srbiji da je 15. maj rok za vanredno prijavljivanje imovine i prihoda, ukoliko je tokom prethodne godine došlo do bitnih promena u njihovoj imovini i prihodima. Do tog datuma neophodno je da se Agenciji podnese izveštaj prema stanju na dan 31. decembar prethodne godine.Bitnom promenom smatraju […]