budžet 2022. godine

Pet miliona dinara građana Inđije za reklamiranje lokalne samouprave u 2022. godini

Priprema budžeta opštine Inđija za narednu 2022. godinu je u toku, a građani od danas pa sve do 13. decembra mogu svoje mišljenje o Nacrtu budžeta dati u okviru javne rasprave. Građani Inđije između ostalog mogu dati svoje mišljenje vezano za deo budžetskih davanja u iznosu od 5 miliona dinara koji su namenjeni za „reklamiranje“ […]