Sinonimi

Reč „krađa“ prednjači sa brojem sinonima, šta to govori o nama

Izmena Zakona o sprečavanju korupcije na javnoj raspravi je do sutra 22. avgusta a izmena zakona odnosi se na definiciju statusa “javna funkcija”. Vlast tvrdi da je poslušala preporuke antikorupcijskog tela Saveta Evrope i da se definicija javnog funkcionera proširuje. Opozicija smatra da su naknadna tumačenja zakona moguća i da će pojedinici ponovo moći da […]