Skupština

Građani bez stvarnog uticaja na odluke lokalnog parlamenta

Iako je po Zakonu o lokalnoj samoupravi jasno naglašeno da građani imaju pravo da neposredno i preko slobodno izabranih predstavnika (odbornika) upravljaju javnim poslovima od neposrednog, zajedničkog i opšteg interesa za lokalno stanovništvo, u praksi su stvari sasvim drugačije. Formalno, lokalna vlast raspiše javnu raspravu na koju pozove građane da iznesu svoje mišljenje ili sugestije […]

Vlast ne poštuje Odluku lokalnog parlamenta o uređenju fasada objekata od kulturnog značaja

Poput projekata rekonstrukcije gradske pijace, trga u centru Inđije, izgradnji kapela u seoskim grobljima i sličnih,  koje je podržao lokalni parlament  a koji nikada nisu realizovani,  tako su odbornici u više navrata doneli odluku i o uređenju fasada objekata koji su kulturna baština. i koji se nalaze u samom centru Inđije. O uređenju fasada se […]

Gak opoziciji: Na šta bi to ličilo kada bi ste se Vi nešto pitali?

Danas je održana 15. sednica SO Inđija na kojoj se našlo 15 tačaka dnevnog reda o kojoj su se izjašnjavali odbornici opštinskog parlamenta. Na početku sednice odbornici su obavešteni da je odbornica Zorica Tešić svoj mandat prenela u odborničku grupu Inđijaiti te je lista SNS ostala bez jednog odbornika. Četvrta tačka dnevnog reda „usvajanje Lokalnog […]